ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители с преподаватели от Universität Stuttgart.
Като дългогодишен партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 4000 специалисти.

Продължителност на обучението9 дни. 
Модул 1   03.10 - 09.10.2022 г.
Модул 2   05.11 и 06.11.2022 г.

Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting 
Начало: 09:30 ч.


Модул 1
: Теория на Методологията на оценяване: нормативна уредба, оценителски стандарти, подходи и методи за оценка, оценителски доклад - структура, допускания, изходна информация, задачи. 
Продължителност: седем дни 

Модул 2: Практическо приложение на Методологията на оценяване
Продължителност: два дни 
Модул 3: Оценяване на Недвижими имоти
Самостоятелна подготовкаОбучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост.
Систематизирано, осъвременявано  и надграждано  в продължение на над 30 годишен опит в провеждането и организирането на този курс. 

Нашата цел е: участниците  освен основните познания по оценяване, които ще получат, е и да могат да правят сами оценки на недвижими имоти. Нашите преподаватели ще обогатят Вашите знания по най-добрия и професионален начин. В тази връзка и лекторския екип е подбран от специалисти в областта, с голям практически опит.
Предлагания интензивен курс е със следното съдържание: 120 уч. ч., от които 80 лекции и 40 упражнения.

Целева група: до участие в курса се допускат само курсисти с висше образование – „бакалавър” и „магистър”.
Обучението се провежда в групи до 25 души, защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала.

Анотация на курса: учебната програма за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е съобразена със Закона за независимите оценители (ЗНО), Български стандарти за оценяване /БСО/, специализирана литература по оценяване на недвижими имоти, национално законодателство и законодателство на Европейския съюз и с публикувания на сайта на КНОБ "Конспект за обучение".

Квалификационна характеристика: завършилите курса придобиват основните познания по оценяване и управление на недвижими имоти, необходими в оценителската практика и за явяване на изпит, за придобиване на оценителска правоспособност- недвижими имоти.


Цена: 1000 лв.
В цената на курса е включено:
– "Методика за оценка на недвижими имоти", печатни материали;
– материали предоставени от лекторския екип, голям набор от материали на електронен носител;
– нормативни документи, образци, примерни оценки, формуляри и мн. др.
– блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, при следните банкови реквизити:
Организация: ТБС консълтинг ООД
Банка: Юробанк Еф Джи България АД
Разплащателна сметка (IBAN): BG81BPBI79421037883302
Банков код (BIC): BPBIBGSF
В основание за превода се вписва: "Недвижими имоти-име и фамилия на участника".

Допълнителна информация относно курса може да получите на телефон: 0888 603 724.


Регистрация:

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез  on-line  формата за регистрация.
 Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
 Поради ограничения брой места, в групата се включват участници платили таксата за курса.
Участниците се записват и гарантират мястото си в курса по реда на постъпване на заявките.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА

Дата: 25 ноември 2022 г. /петък/.
Място: гр. София, информация за залата, в която ще се проведе изпита ще се обяви допълнително, с оглед броя на участниците.
Срок за подаване на документи до 04.11.2022 г. /петък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 180.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:
"Юробанк България" АД
IBAN: BG07BPBI79421079501611   BIC:BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове: 
  Конспект 
  Процедура за изпит утвърдена от ОС на КНОБ, 09 и 10.04.2022 г
  Документи за участие в изпит

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Източник на информацията: КНОБ


"