Продължителност:
Обучението се провежда в рамките на 1 ден.

Цели на курса:
Да предостави на участниците актуална и систематизирана информация относно Европейския съюз /ЕС/ и ангажиментите на България като нова държава-членка.

За кого е предназначен курса:
Курсът е широко достъпен и е предназначен за всеки, който иска да получи пълна информация за ЕС и за за новите възможности за българския бизнес, организации, институции и граждани в контекста на евроинтеграционния процес. Обучението може да Ви бъде полезно, както с оглед на Вашата работа, така и с оглед на развитие на Вашата професионална квалификация.

Съдържание:
•Кратък преглед на историческото развитие на Европейския съюз

•Институционална система на ЕС: Европейски съвет, Съвет на ЕС, Европейска комисия, Европейски парламент, Съд на ЕО, Сметна палата, финансови институции и помощни органи
•Процес на вземане на решения в ЕС
•Правна система на ЕС – първично и вторично право. Приложение на Общностното право в държавите-членки
•Икономическа интеграция и Общностни политики
•Присъединяването на България към ЕС и новите ангажименти на страната ни като държава-членка на ЕС•
•Възможностите пред българския бизнес, организации и граждани в контекста на евроинтеграционния процес

Методика на обучението:
Курсът включва материали, интерактивни лекции, дискусии и източници на информация по предлаганите теми. Понастоящем това е единственият интензивен курс за ЕС, който предлага на Вашето внимание кратко представяне на една сложна проблематика, предавана обикновено в рамките на едногодишни специализации.