arrow
arrow

Европейски програми

През последните години благодарение на богатия научен и практически опит, компетентност и професионализъм на своя екип, ТБС консултинг се утвърди, като фирма с авторитет не само в квалификационното обучение, но и в предоставянето на консултантски услуги за разработване на бизнес планове, проектни предложения за кандидатстване, за финансиране по европейски, национални и международни фондове и програми.

Консултантски услуги:
Предоставяме професионални услуги на своите клиенти, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:
Актуална информация на заинтересованите лица относно подходящите за тяхната дейност активни програми. Даваме полезна информация за възможностите и механизмите за кандидатстване по следните програми: "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и Конкурентоспособност" Оперативна Програма за развитие на селските райони;
Избор на подходящият източник за финансиране за осъществяване на тяхната бизнес идея.
Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване;
Маркетинг-пазарни проучвания, анализи и прогнози;
Провеждане на обучения. 

Пълен цикъл за управление на проекти:
Стартиране и планиране на дейностите;
Контрол - съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на бенефициентите да направят прозрачен избор на изпълнители.
Отчитане - съдействие за изготвяне на междинните/финални технически и финансови отчети;
Приключване на проекта - съдействие за окомплектоване на основните документи, които следва да се приложат към междинните и финалните финансови отчети.

Отчитане на дейности за информация и комуникация по програми финансирани от ЕСИФ:
Организиране на публични събития, пресконференции за представяне на проекта; Брандиране на залата и пространствата, в които ще се провежда събитието;
Изработване на билбордове, постоянни обяснителни табели, банери, плакати и др.
Съдействие за изработване на презентации за събитията, програми; Снимков материал от проведените информационни събития;
Регистрация и управление на списъка с гостите;
Отчитане на дейността.

Нашите предложения