eugateway-e-commerce-banner-1.jpg
eugateway-e-commerce-banner-1.jpg
previous arrow
next arrow

Европейски програми

На 01.02.2021 г. „ТБС консултинг“ ЕООД сключи договор  BG16RFOP002-2.073-15695-C01 за изпълнение на проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020,  с управляващ орган  Министерство на Икономиката на България.

Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие.

Цели и резултати на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който   способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си и повиши   начество на услугите, които предлага.

Обща стойност на проекта е в размер на 10 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на проекта, от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 3 месеца от 01.02.2021 г. до 01.05.2021 г.

Нашите предложения

Ajax Loader