arrow
arrow

Европейски програми

През последните години благодарение на богатия научен и практически опит, компетентност и професионализъм на своя екип, ТБС консултинг се утвърди, като фирма с авторитет не само в квалификационното обучение, но и в предоставянето на консултантски услуги за разработване на: бизнес планове, проектни предложения за кандидатстване, за финансиране по европейски, национални и международни фондове и програми.

Консултантски услуги:
Предоставяме професионални услуги на своите клиенти, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:
- Актуална информация на заинтересованите лица относно подходящите за тяхната дейност активни програми. Даваме полезна информация за възможностите и механизмите за кандидатстване по следните програми: "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и Конкурентоспособност" Оперативна ------ Програма за развитие на селските райони;
- Избор на подходящият източник за финансиране за осъществяване на тяхната бизнес идея.
- Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване;
- Маркетинг-пазарни проучвания, анализи и прогнози;
- Провеждане на обучения. 

Пълен цикъл за управление на проекти:
- Стартиране и планиране на дейностите;
- Контрол - съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на бенефициентите да направят прозрачен избор на изпълнители.
- Отчитане - съдействие за изготвяне на междинните/финални технически и финансови отчети;
- Приключване на проекта - съдействие за окомплектоване на основните документи, които следва да се приложат към междинните и финалните финансови отчети.

Отчитане на дейности за информация и комуникация по програми финансирани от ЕСИФ:
- Организиране на публични събития, пресконференции за представяне на проекта;
- Брандиране на залата и пространствата, в които ще се провежда събитието;
- Изработване на билбордове, постоянни обяснителни табели, банери, плакати и др.; 
- Съдействие за изработване на презентации за събитията, програми; Снимков материал от проведените информационни събития;
- Регистрация и управление на списъка с гостите;
- Отчитане на дейността.

Нашите предложения

Ajax Loader