Място на провеждане: Учебен център на TBS consulting  с адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5


Лектор на курса:
проф. Боян Дуранкев 

Главен секретар в УНСС. 
Член на Борда на Superbrands Bulgaria
Специализирал е в Русия, САЩ, Португалия, Украйна, Германия, Франция, Италия
По-важни трудове:
„Маркетинг на потребителските стоки”2008
„Маркетинг – учебно помагало”, „Комуникационна политика”2007
„Маркетинг на потребителските стоки и услуги”2005
Интегрирани маркетингови комуникации”2003
„Комуникационна политика”, “Фирмената култура в България”2002
„Ключ към маркетинга”2001

Автор е на повече от 100 статии, студии и книги.