Продължителност на обучението:  един ден
08:45 – 09:00 ч. Регистрация на участниците.
09:00 – 17:30 ч. Обучение.

Място на провеждане: Учебен център на ТБС консултинг: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Курсът може да се проведе и по предварителна заявка, при група от минимум 8 участника.

 

Цел на обучението: 
Подобряване ефективността на представителите на компанията при работа с клиенти.

Задачи: 
– Да представи цялостна рамка на работа с клиенти;
– Да надгради умения за работа с клиенти;
– Да даде възможност за обмен на идеи и опит.

Програма:
По време на обучението ще бъдат разглеждани следните теми:
– Модел за създаване и поддържане на отношения с клиенти;
– Видове възражения и справяне с тях;
– Обслужване на клиенти след продажба;
– Ефективно обслужване на клиенти по телефона.

Ползи за Вас и Вашата организация:
– Участниците в обучението ще подобрят уменията си за работа с клиенти;
– Ще се повиши ефективността при избор на приоритети и формулиране на цели;
– Ще се подобри работата с клиенти и изпълнението на плановете.


Измерим резултат от курса
:

– Всички участници са демонстрирали, че знаят и умеят да прилагат модела на обслужване на клиенти – в края на обучението, видео-материал;
– Всички участници имат лични планове за развитие – документи в края на обучението;
– Всички участници имат анализ и подобрен план за работа – 30-60 дни след края на обучението.


Теми на семинара:  
• Въведение в тренинга – представяне цел и програма, запознаване, обсъждане на очакванията по отношение на тренинга, създаване на правила за работа и упражнение за загряване
• Основни предизвикателства в обслужването на клиенти - обсъждане 
• Кои фактори влияят върху търговията и върху какво ние влияем? Ролята на консултанта в процеса на продажби и обслужване на клиент - Обсъждане
• Модел за обслужване на клиенти – етапи, цели и групи умения
• Обслужване на клиенти в периода след продажба
• Видове възражения и справяне с тях
• Оценка на обучението
• Обслужване на клиенти по телефона
• Упражнение – Обслужване на клиенти при търсене на информация и желание за покупка.
• Справяне с възражения - 1
• Справяне с възражения 2 и 3
• Обслужване на клиенти по телефона - симулация
• Лични планове и екипен план за развитие
• Оценка на тренинга.

 

 

Лектор на обучението: Никола Йорданов
Никола Йорданов е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на Лидерство, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на проекти. През последните 25 години успешно е провел над 750 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации. 
Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и между-екипни проекти и разработване на процедури за управление.
Председател на Българска асоциация за тренинг и развитие.
Провежда обучения на английски, руски и сърбо-хърватски. 


Цена: 160 лв. без начислен ДДС.
Отстъпка 10% за втори и следващ участник от една организация.
 

В цената е включено:
 печатни материали, блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетеринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББАД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 989216

В основание за превода се вписва: P-1, трите имена на участника.

Фактура за преведената такса ще дадем в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

Регистрирай се тук