Дата на провеждане, продължителност: 
08:45 – 09:00 ч. Регистрация на участниците.
09:00 – 17:30 ч. Обучение. 


Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 


Курсът е за бъдещи или ръководители с кратък стаж, които искат бързо да усвоят практически съвети и ефективни техники за управление.

Формата на работа е практическа и интерактивна. Разглеждат се само реални казуси – предложени от опита на водещия или от самите участници – и се работи в симулации максимално близки до работна среда. Очаква се участниците сами да се запознаят с 90% от теоретичната част – четене на предоставени от водещия материали. По време на сесиите ще се отделя до 10% за отговори, свързани с теорията и 90% практическа работа – обсъждания, симулации, анализ на поведение и решения.


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

- Един план е нищо, планирането е Всичко!!! Дуайт Айзенхауър – легендарен генерал от ВСВ и два пъти Президент на САЩ.

- Техники и инструменти за планиране.

- Кооперативно планиране – включване на служителите в процеса.

- Как да помогнем на висшето ръководство да планира по-добре и това да ни помага в ежедневието?

- Как да използваме планиранто в другите аспекти на управлението – мотивиране на слъжители, оценка на изпълнението, развитие на екип, управление на конфликти и намаляване на рискове?

 

Водещ  обучението: Никола Йорданов
Водещият има опит в над 100 организационни процеса на планиране. За малки и големи фирми, за министерства, общини и неправителствени организации. Планиране за утвърдени фирми и новосъздадени, планиране за малък екип/ отдел и за цялата организация. Годишни планове за работа, планове за управление на проекти и стратегическо планиране.

Никола Йорданов е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на Лидерство, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на проекти. През последните 25 години успешно е провел над 750 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации.  
Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и между-екипни проекти и разработване на процедури за управление.
Председател на Българска асоциация за тренинг и развитие.
Провежда обучения на английски, руски и сърбо-хърватски. 


Цена150 лв. без начислен ДДС.

При участие в три от четирите модула:
Модул 1: Мотивиране на колеги
Модул 2: Подбор на екип
Модул 3: Планиране
Модул 4: Отчитане- наблюдение и оценка  - на изпълнението
Цена: 120 лв. без ДДС на модул.


 

В цената е включено:
– печатни материали, блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетеринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББАД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 989216

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

Фактура за преведената такса ще дадем в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

 Не се приемат регистрации