Дата на провеждане, продължителност: 26 и 27.02.2019 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе

09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане: 
 гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5

Учебен център TBS consulting

Предназначение на курса:
- Ръководители на отдели и звена с повишен риск от злоупотреби

- Специалисти по сигурност
- Специалисти по човешки ресурси
- Всички, които се интересуват от безконтактно разкриване на лъжата

Курсът би бил особено полезен за всички участници, чиито професионални и служебни функции и задължения им налагат да разбират и да се справят с хора, които се опитват да ги лъжат и манипулират. Тези ситуации могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство (измами, злоупатреби и пр), така и при взаимодействие с външни партньори и контрагенти. Тематичното съдържание на програмата би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и осигуряване на доверие и сигурност на връзките и контактите.

Цели на обучението:
- Разширяване на компетентността за разбиране на лъжата и манипулативните въздействия в ежедневните и бизнес отношения

- Развиване на умения за провеждане на разследващо интервюто като метод в разследването на измами и злоупотреби;
- Усвояване на тактики за детекция на лъжата и контрол на манипулациите в диалогови ситуации;
- Придобиване на умения за разобличаване на лъжата

Интерактивният метод на обучение:
Програмата включва много практически занятия и илюстративни тематични изложения. Тя е уникална за България и е авторска разработка на водещия, който има богат практически опит по темата. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.
Специално внимание:
- Индивидуалната потдатливост на манипулативни влияния и лъжа

- Тактики за неутрализиране на манипулации
- Техники за разобличаване на лъжата

Програма:
1.Детекция на лъжата и манипулативното поведение
Целта е да се развие компетентност за анализ на поведенческите индикатори за лъжа в актуалното поведение и манипулативните въздействия в отношенията с основни подтеми:

- Форми на измамно поведение и манипулиране
- Признаци на лъжа в езика и поведението
- Емоционална динамика на лъжата и мотивация на манипулирането
- Разобличаване на лъжата и манипуативното въздействие
2.Интервюто като разследващ метод
Целта е да запознае участниците с основните принципи и технологията на процеса на интервюиране в контекста на разследване на конкретен случай с основни подтеми:

- Структура
- Фази на протичане
- Динамични аспекти
- Ключови елементи и техники на интервюиране 

Втори ден
3.Ролеви техники и сензитивност
Целта е да се усили рефлексията и самонаблюдението, да се повиши сензитивността към динамичните аспекти на общуването и да се разшири ролевия репертоар на участниците в  диалогови ситуации. Това ще затвърди практическата им компетентност в прилагане на знанията, усвоени в процеса на обучение. Основните подтеми са:

- Влизане в роля
- Техники за получаване на информация
- Трансфер и контрансфер
- Тактики за въздействие
4.Практически занятия:
- Сюжетно-ролеви казуси

- Заснемане и анализ на практическите упражнения
- Индивидуална обратна връзка за участниците
- Демо-занятие с полифизиограф (детектор на лъжата)


Водещ курса:  Росен Йорданов 
Магистър по социална психология.
Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г.
Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“)

Практика
Водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др.
Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.


Цена: 340 
лв. без начислен ДДС за участник.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено:
блокнот, химикалка;

- кафе паузи с кафе LAVAZZA  и английски чай;
- топъл обяд (тристепенно меню) от реномирана кетъринг фирма;
- Сертификат.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com