Продължителност:  8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 17:30 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  


Икономиката в информационното общество, в което работим е много по-различна от икономиката на индустриалното, в което са живели и работили хората преди. Тогава защо прилагаме психологията на индустриалнота епоха в ерата на информационното!?
                                                                                                   

Курсът е базиран на няколко основни тези
РАБОТАТА СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД ТЪРСЕНЕТО ИМ
Съвременните тенденции и анализи на трудовия пазар в България еднозначно показват сериозни дефицити на специалисти в редица сектори на икономиката и на работна ръка като цяло. В същото време фирмите продължават да прахосват с лека ръка огромни средства, време и усилия за набиране на нови служители, вместо да отделят значително по-малко, за да развиват и стимулират умно човешкия „капитал“, с който вече разполагат. В този смисъл, ефективното управление на мотивацията на служителите не е психологичен „лукс“, а първостепенна, икономически обоснована необходимост.

ТЕОРИЯТА ЗА „МОРКОВА И ТОЯГАТА“ НЕ РАБОТИ ЕФЕКТИВНО ДНЕС
Малцина са тези компании, в които се мисли, а още по-рядко се действа отвъд принципа, че поведението на служителите може да обяснява и определя извън, прилагане на стимули и рестрикции. Нещо повече сега, когато трудовия пазар е буквално „остърган“ откъм качествени кандидати, се залага повече на стимулите и то основно на възнагражденията под всякакви форми. И въпреки това винаги има някой, който може да даде повече, което прави този подход неефективен, а придържането към очевидния анахронизъм, че деловото поведение на хората се варира според „моркова и тоягата“, твърде разточително и губещо за работодателите.

ЕДНО Е ДА НАЕМЕШ, ВТОРО Е ДА ЗАДЪРЖИШ, А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА НАКАРАШ ХОРАТА ДА РАБОТЯТ ЕФЕКТИВНО И ВСЕОТДАЙНО
От собствен опит, а вероятно и мнозина няма да спорят, че в повечето фирми битува максимата, че „Добрите заплати давани навреме, могат да накарат повечето хора да искат да заработят при тях, да останат на работа или да я вършат ангажирано и качествено“. Също така няма и да отрекат, че данните и наблюденията им показват, че въпреки тези мерки, текучеството не намалява, а хората не подобряват осезаемо качеството на своята работа. Това е така защото има значителна разлика във влиянието и съотношението на факторите, които мотивират нашите избори и решения, когато търсим нова работа, когато искаме да продължим да работим в дадена фирма или когато искаме и даваме най-доброто от себе си в дадена работа.

ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ Е ПО-СИЛНА ОТ ВЪНШНОТО СТИМУЛИРАНЕ
Когато правим нещо за себе си или за любимите и важни за нас хора  ние го правим с желание, старание и отдаденост, продиктувано изцяло от вътрешните ни потребности и цели. Когато вършим неща, които разпалват любознателността ни, които ни харесват, в които ни бива ние работим с удоволствие и майсторство. Въпросът е може ли да доближим представянето на служителите до тези нива на мотивация и компетентност, за които всеки работодател би мечтал. Може ли да превърнем този индивидуален „капитал“ в „ресурс“ на бизнес-организациите. Простият отговор е, че да, ако приоритезират  усилията и уменията за разгръщане на вътрешната мотивация на служителите.

Целева група:
– Среден и висш ръководен персонал на големи бизнес структури; 
– Управители на малки и средни компании;
– Административни и HR ръководители;
– Организационни психолози и специалисти по човешки ресурси.

Курсът ще предложи нова гледна точка към чувствителни теми, касаещи актуалните тенденции на пазара на труда в България и по-конкретно по въпросите за все по-осезаемия дефицит на кадри и текучеството на качествени специалисти. Също така ще бъдат представени подходи и идеи за намиране на ефективни решения по проблеми, свързани със задържането на персонала, повишаването на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите.
Може би най-голямото достойнство на курса е, че концепциите и методите са изпитани успешно в реалната консултантска практика на водещия през последните четири години в български условия, което е гаранция за тяхната приложна стойност.   

Цели на обучението:
– Повишаване на компетентността за съвременно разбиране на трудовата мотивация в България;
– Разширяване на психологичната култура и знанията за значението и влиянието на различните стимули и мотивационните процеси;
– Разбиране за ролята на мотивацията като стратегически ресурс на управлението в осъществяването политики за ефективното развитие на организацията;
– Запознаване с принципите за системен анализ на мотивационните фактори;
– Придобиване на компетенции за въздействие върху удовлетвореността и ефективността на групово и индивидуално ниво;
– Развиване на умения за прилагане на алтернативни техники и стратегии за профилактика на слаба ангажираност на служителите
– Кризисни умения за неутрализиране на проблеми, свързани с текучеството на персонал.

Интерактивният метод на обучение:
Програмата включва обстойно теоретично изложение, богато методическо съдържание (по-голямата част са авторски материали и емпирични разработки), примери и практически казуси. Тя е насочена към изграждането на система от практически знания и умения за ефективно решаване на реални проблемни ситуации в бизнес-организациите. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

Основни теми - съдържание:
1. Теоретични и практически „конфликти“ в мотивационните политики на организациите в България
2. Актуални тенденции и ключови проблеми, свързани с неефективното управление на мотивационните процеси  
3. Типология на мотивационните фактори в работата
4. Методи за диагностика на мотивационните фактори и процеси
5. Техники за анализ на удовлетвореността
6. Политики за устойчиво развитие на благоприятна мотивираща фирмена среда;
7. Мерки за кризисна интервенция при текучество и ерозиране на мотивацията за работа.

Водещ курсаРосен Йорданов  - магистър по социална психология. 
Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г. Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“) 
Практика
Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.
Бил е Заместник-директор на «Институт по психология» - МВР.

По настоящем е водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др. 

Цена: 180 лв. (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС). 
За отстъпки от цената следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 

В цената е включено: 
- блокнот, химикалка
- кафе паузи с кафе LAVAZZA  и английски чай
- топъл обяд (тристепенно меню) от реномирана кетъринг фирма
- удостоверение за завършен курс

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.

Удостоверение
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com