нов курс


Продължителност на обучението:
  8 уч. ч.

09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting

В динамиката на днешното съвремие, все повече на преден план за организациите стои въпросът за тяхното ефективно функциониране и начинът, по които служителите допринасят за това. Следвайки максимата, че най-добрата инвестиция е в развитието на човешкия потенциал, компаниите се стремят да привличат и задържат качествени служители. Но кои са факторите, които мотивират хората да кандидатстват за дадена позиция, през какви етапи преминава ефективната процедура на подбор, дали „меките умения“ са водещи спрямо „твърдите“ или пък е точно обратното, кои са компетенциите, необходими за конкретни позиции, как и кога впечатлението от структурирано/полуструктурирано интервю благоприятства крайната оценка и защо въпреки всичко това, хората напускат организацията, след като в тях са инвестирани знания, опит, време, ресурси? Това са част от въпросите, на които обучението ще отговори практически и интерактивно.

Ползи от обучението:
Обучението има практическа насоченост и включва дискусии, ролеви игри и решаване на практически казуси.
• Чрез предлаганото обучение Вие и Вашият екип ще надградите уменията си за провеждане на ефективен процес на подбор, прилагайки вдъхновяващи, стимулиращи и иновативни подходи в привличането на хората.
• Обучението ще позволи да се изследва прилаганият стил на подбор и съответните области за оптимизирането му, съобразно спецификата на работните екипи.
• Обучението ще позволи да „профилирате“ типовете качествени служители и да прилагате ефективен стил спрямо тяхното поведение по време на процедурите на подбор.
• Дискусионно-интерактивният формат, включващ конкретни работни казуси, ще позволи придобиването на конкретни решения, базирани върху съвременните психологични теории и практики.
• Обучението е гаранция за прилагане на проактивен подход в намирането на качествени служители.
На всеки един участник ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.

Целева група:
Обучението е насочено към мениджърския състав, както и към експерти, от звената по управление на човешките ресурси, които вярват в развитието на компанията чрез личностовия капитал на своите колеги.

Основни теми на курса:
1. Въведение в обучението. Представяне и административна рамка.
2. Структура, цели, функции и етапи на подбора на персонал. 
Упражнение за разчупване на леда, презентация, интерактивно изследване

3. Етапи на провеждане на ефективен подбор.

4. Изготвяне на профил на позицията.
Презентация, интерактивно изследване.


5. Компетентностен подход.

6. Процедури преди интервю с потенциален кандидат.
Презентация, индивидуална работа, ролева игра.


7. План за личен рекорд.

8. Назначаване.
9. Задържане на качествени служители.
Презентация, ролева игра.

Водещ курса: Мария Михайлова
Мария Михайлова е магистър по клинична психология и психотерапевт, дипломирана към Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Специализирала е психоаналитична психотерапия с деца и възрастни в центровете „Алфред Бине“ и „Евелин и Жак Кестенберг“ в Париж, Франция.
Работила е в Института по психология на МВР в продължение на 16 години, както и за чуждестранни компании, предоставящи подбор и подкрепа на високи мениджърски позиции. Работата й е свързана с индивидуално и организационно консултиране, преговори и управление на кризи и стресови събития, като е сертифициран преговарящ към Отдела за водене на преговори на ФБР на САЩ.
Тя е обучител към Гражданското училище за политически науки на Кралство Мароко и към Българското училище за политика "Димитър Паница". В професионалната й автобиография са и обучения към Института по публична администрация - Администрация на Министерския съвет в България.


Цена: 180 лв. (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС).
За отстъпки от цената следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено:
- презентации и практически упражнения
- индивидуални консултации с лектора
- персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси
- кафе паузи с кафе LAVAZZA и английски чай
- топъл обяд (тристепенно меню) от реномирана кетъринг фирма
- удостоверение за завършен курс

Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 

Регистрирай се тук