Продължителност на обучението: 20 юни 2024 г., (8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч
. Обучение
Формат: присъствен курс
Място на провеждане
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting

„Успешните и неуспешните хора не се различават по своите способности. Те се различават по желанието си да разгърнат своя потенциал“.   Джон Максуел                    

Цел на обучението: 
Запознаване с едно ново разбиране, съобразно което не талантът и вродените способности, а промяната в нагласата и положените систематични усилия са онова, което води личността до израстване и постигане на автентично удовлетворение и успехи, немислими по-рано. Осъзнаване на връзката между нагласата на ума и: възможността за усвояване на нови знания и умения, лидерството, установяването и поддържането на удовлетворяващи отношения, постиженията и успеха, вземането на решения и много други сфери.

Целева група: 
Обучението е подходящо за всеки, който желае да работи за осъзнаване на ограничаващите си убеждения и за трансформиране на нагласите си по начин, който да носи повече лично удовлетворение и успехи.

Подход: Интерактивно обучение, което създава условия за опознаване на личните нагласи, за себеизследване и поставяне на нови цели. Поднесеното съдържание има практическа насоченост и се реализира чрез интензивно преживяване и обмен на опит в групата посредством използваните креативни игрови методики. Теоретичните модели имат за цел единствено структуриране на познанието за нагласата на ума и нейното значение за нашето поведение и успехи.ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на нагласата за развитие и фиксираната нагласа.
2. Изследване на личните нагласи към успех, вярванията и убежденията на участниците
3. Грешките“ – опитът, върху който израстваме
4. Идеята за учене през целия живот
5. Какво означава да променим ограничаващите си убеждения и как се случва на практика?
6. Въпроси и оценка на деня.Водещ  обучението: Цветелина Гюрова - 
е магистър по организационна и социална психология от СУ „Климент Охридски”. Има дълъг и интересен професионален път с над двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка с цел развитие, изработването на компетентности модели. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Към настоящия момент работи на свободна практика и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други. Работила е с екипите на много големи и малки български и международни компании. За нея работата е удоволствие, възможност за непрекъснато учене и обмен на знания, опит и енергия.

Цена: 200 лв. (240 лв. с ДДС).
10% отстъпка за втори и следващ участник от една организация.
В цената е включено:
- презентации предоставени от лектора, консултации;
- кафе паузи, обяд от реномирана кетъринг фирма.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации