ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители с преподаватели от Universität Stuttgart.

Като дългогодишен партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 4000 специалисти.

Продължителност на обучението7 дни
02.10 - 08.10.2023 г. 
Формат
присъствен курс
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting 
Начало: 09:30 ч.

Анотация  на обучението: 
Учебната програма за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е съобразена със Закона за независимите оценители (ЗНО, специализирана литература по оценяване на машини и съоръжения, национално законодателство и законодателство на Европейския съюз и с публикувания от КНОБ конспект за обучение.

Курсът е изцяло с практическа насоченост.

Нашата цел е: участниците, които завършат курса, освен основните познания по оценяване, които ще получат,  е и да могат да правят сами оценки на машини и съоръжения. В тази връзка и лекторския екип е подбран от специалисти в областта с голям практически опит.  

Квалификационна характеристика:
Завършилите курса придобиват основните познания свързани с оценката на машините и съоръженията.
Участниците ще получат необходимата подготовка за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжжения.

Целева група: до участие в курса се допускат само курсисти с висше образование – „бакалавър” и „магистър”.

Брой участници:

Максимален брой- 20 участници, защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала;
Минимален брой - 15 участници

Участниците в курса получават:
– Методика за оценка на машини и съоръжения;
– голям набор от материали предоставени от лекторския екип записани на ел. носител (нормативни документи,образци, примерни оценки, формуляри и мн. др.),
блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетеринг фирма.


Цена: 1260 лв. с ДДС.
В цената на курса е включено:
– "Методика за оценка на машини и съорйжения", печатни материали;
– материали предоставени от лекторския екип; 
– голям набор от  нормативни документи, образци, примерни оценки, формуляри и мн. др. в електронен формат;
– блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, при следните банкови реквизити:
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF


Допълнителна информация относно курса може да получите на телефон: 0888 603 724.


Регистрация:

 За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез  on-line  формата за регистрация.
 Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
 Поради ограничения брой места, в групата се включват участници платили таксата за курса.
 Участниците се записват и гарантират мястото си в курса по реда на постъпване на заявките.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА:
Дата:  03 ноември 2023 г. /петък/

Срок за подаване на документи до 06.10.2023 г. /петък/ вкл.

Таксата за явяване на изпита е 200.00 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:
"Юробанк България" АД
IBAN:   BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC:     BPBIBGSF

В основанието за плащане задължително се вписват следните данни: такса изпит МиС, трите имена и ЕГН на участника.
Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове

Файлове: 

Указания и образци за изпит
КОНСПЕКТ ПО МС
ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават чрез „Български пощи“ ЕАД или куриерска фирма, като е валидна датата на пощенското клеймо в деня на изпращането.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com