Продължителност на обучението: 9 дни.

Датата за провеждане: предстои насрочване  на дата

Анотация  на обучението: 
Учебната програма за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е съобразена със Закона за независимите оценители (ЗНО, специализирана литература по оценяване на машини и съоръжения, национално законодателство и законодателство на Европейския съюз и с публикувания от  Камерата Конспект за обучение.

До участие в курса се допускат само курсисти с висше образование – „бакалавър” и „магистър”, които след курса на обучение ще придобият знания и умения в областта на оценяването на машини и съоръжения.

Обучението, което организираме е изцяло с практическа насоченост.

Нашата цел е: участниците, които завършат курса, освен основните познания по оценяване, които ще получат,  е и да могат да правят сами оценки на машини и съоръжения. В тази връзка и лекторския екип е подбран от специалисти в областта с голям практически опит.  
Общо учебни часове: 120 ч., от които  80 лекции и 40 упражнения.    

Квалификационна характеристика:
Завършилите курса придобиват основните познания свързани с оценката на машините и съоръженията.
Участниците ще получат необходимата подготовка за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжжения.

Брой участници:
Обучението се провежда в групи до 25 участници, защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала.
Нашите преподаватели ще обогатят Вашите знания по най-добрия и професионален начин.

Участниците в курса получават:
– Методика за оценка на машини и съоръжения;
– голям набор от материали предоставени от лекторския екип записани на ел. носител (нормативни документи,образци, примерни оценки, формуляри и мн. др.),
блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетеринг фирма.

 

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724.