присъствен онлайн

Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците, кафе
09:30 ч.  Начало на семинара
13:30 ч.  Край
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting На обучението ще бъдат представени:
                          .
• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – промени от август 2020 г.
Едно от измененията в Наредбата е свързано с регулиране на влагането в строежите на продукти подготвени от строителните отпадъци за повторна употреба и рециклираните строителни материали, разработването на национални изисквания за влагане на продукти за повторна употреба в строежите, както и методите за тяхното оценяване.
• Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в други държави членки, който отменя Регламент (ЕО) № 764/2008

Основно съдържание на семинара:
1. Национално и европейско законодателство за строителните продукти.
2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.
3. Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА и  НАРЕДБА № РД-20-02-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
4. Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 305/2011 и взаимно признаване  съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в други държави членки.
5. Контрол на влаганите строителни продукти.
6. Примери на декларация за експлоатационните показатели и на декларация за характеристиките на строителен продукт. 
7. Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.
8. Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.
9. Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството
10. ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
- Документи от оценяване на строителните продукти;
- Проверка на декларации за строителни продукти - примери и техники от практиката.
Дискусия.


Лектор
инж. Татяна Червенкова- началник  отдел „Строителни продукти“, Дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ. 


Форма на участие: 
Онлайн форма на участие - ще се проведе чрез платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп/линк и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.
Присъствена  
форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).
При спазване на противоепидемиологичните мерки, спазване на необходимата минимална дистанция и разстояние между участниците от 1,5 м.

Цена за онлайн участие:  80 лв.( 96 лв. с ДДС) 
Цена за присъствен семинар: 100 лв. (120 лв. с ДДС)
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 

В цената е включено:
• Онлайн форма на участие 
- презентация предоставена от лектора.
• Присъствена  форма на участие
- презентация предоставена от лектора във електронен формат и на хартия 
- блокнот, химикалка
- топъл обяд поднесен от реномирана кекъринг фирма
- кафе паузи (кафе Лаваца и английски чай)

Плащането се извършва

по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
В основание на платежния документ задължително се вписва: "номер на фактурата", която ще получите след изпращане на заявката или "име и фамилия  на участника".

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• В полето "БЕЛЕЖКА" запишете формата на участие,  която желаете: "онлайн" или "присъствена".
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации