SCC/VCA/SGU (Здраве, безопасност и опазване на околната среда)
Сертификат за безопасност и опазване на здравето и околната среда за доставчици на технически услуги и подизпълнители
Изпит на оперативен персонал съгласно документ 18 и 17 на нормативите SCC 


Продължителност
: два дни
Обучение - онлайн, на български език
Изпит - присъственЦел на обучението
:
Обучение на оперативният персонал, който ще работи в Европейския съюз. Ако не е завършена професионална квалификация съгласно законодателство на страната членка, равностойна или по-висока квалификация, трябва да бъде преминато обучение със съответния изпит. Ако не е завършена професионална квалификация съгласно германското законодателство, равностойна или по-висока квалификация, трябва да бъде преминато обучение със съответния изпит. Обучението трябва да включва 24 учебни часа.
С SCC/SGU изпита се доказва, че оперативния персонал притежава необходимите знания за спазване на съответните правила за безопасността при работа и опазването на околната среда по време на тяхната работа на строителни обекти.

Курсът завършва с изпит. Продължителността на изпита е 60 минути - 40 въпроса (Multiple-Choice-Fragen).
След положително издържан изпит се издава сертификат, който дава възможност за работа на територията на европейския съюз. 
Сертификатът е с валидност 5 години. Издава се от страна на PersCert TÜV акредитиран от DAkkS.


Целева група:
Работници, които желаят да практикуват в рамките на Европейския съюз.
Няма предварителни изисквания към участниците. 
Курсът SCC (съгласно документ 18) е насочен към:
-оперативен персонал, работници, квалифицирани работници с монтьорска специализация.
Курсът SCC (съгласно документ 17) е насочен към:
ъководен персонал на фирми, работещи като подизпълнители в компании с високи стандарти за безопасност в рамките на Европейския съюз.

Основно съдържание на курса:
• Законодателство и надзор в областта на здравето и безопасността
Причини за злополуките и последващи действия
Боравене с опасни вещества
Риск от пожар и експлозия
Процедура за разрешение за работа и затворени пространства 
• Използване на механизация, електрически ръчни инструменти, електрически и заваръчни средства, на строителни обекти и друго оборудване за работа
• Подемни съоръжения - Ръчно манипулиране на товари
• Подемни платформи и изкопни работи
• Лични предпазни средства 
• Ергономия
 •Оценка на риска
• Мерки за рисковете и безопасността при шум, работа по електрически инсталации, работа в затворени помещения, работа на подемни платформи и изкопни работи
• Организация на обекти
• Опасни вещества и защита на околната средаДопълнителна информация относно курса, изпита и цена, може да получите на тел.: 0888 603724.

Запитване за фирмено обучение

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com