Дата на провеждане: 30.06.2017 г.
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците.
10:30 – 17:30 ч. Семинар.

Място на провеждане: Учебен център на ТБС консултинг  с адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

 

Целева група:
Семинарът е широко достъпен и е отворен за всеки, за който тематиката представлява интерес.
Семинарът е полезен за:
- Организации упражняващи надзор на пазара„
- Представители на общините;
- Консултанти и др. заинтересовани лица.

Основно съдържание:

Теми разглеждани по време на семинара:

Тема 1: 
Изисквания за пускане/предоставяне на строителни продукти на пазара.
Изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Тема 2:
Декларации за вътрешни врати, прозорци, топлоизолационни продукти.

Тема 3: 
Успешният надзор на енергийните характеристики на сградите в проектите за енергийна ефективност в примери от първо лице.

Лектори: инж. Кристина Цалова и  инж. Маргарита Томова  
специалисти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В основание за превода се вписва: дата на семинара , име и фамилия на участника.

Фактура за преведената такса участниците ще получат в деня на семинара или по куриер на посочен от вас адрес.

 

 За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. 

Регистрирай се тук