Дата на провеждане: 13.10.2017 г. 
09:30-10:00 ч. Регистрация, кафе.  
10:00-17:30 ч. Семинар.

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting  

 

Целева група:
Семинарът е подходящ за:  представители на общини, ландшафтни архитекти, проектанти, строители, консултанти, контролни органи и всички лица, за които предлаганата тематика представлява интерес.

Основно съдържание:
ТЕМА 1: Осигуряване на достъпна архитектурна среда. Изисквания на европейското и национално законодателство. Основни нормативни изисквания при проектиране. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
ТЕМА 2: Безопасност на площадките за игра. Нормативни изисквания и приложими европейски стандарти. Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
ТЕМА 3:  Органи за контрол на площадки за игра.

Участниците в курса ще получат "УДОСТОВЕРЕНИЕ" от "ТБС консултинг"ЕООД, подписано от лекторския екип.

Лектори:  
инж. Кристина Цалова и инж. Нона Георгиева Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Технически правила и норми“


В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.  

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. Не се приемат регистрации