Продължителност:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 
Семинарът е с практическа насоченост и ще запознае участниците с:
- примери за внедряване и прилагане на добри практики в хотелиерския бранш;
- изискванията на екологичния стандарт БДС  EN ISO 14001, на който се базира системата еко - хотел;
- изискванията на които трябва да отговаря даден туристически обект, за да получи  сертификат за “Eco Hotel”;
- ползите за организацията от сертификацията.

Насочен е към представители на хотелиерския бранш, които искат да внедрят специфичната  за бранша система “Eco Hotel”.

Целта   е да се осмислят особеностите на въздействието на хотелиерската дейност върху околната среда и да се обсъдят идеи за екологично поведение. 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Особености на въздействието на хотелиерската дейност върху околната среда.

2. Стандартът ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда.
3. Четиринадесет успешни стъпки за опазване на околната среда в хотелиерския бранш.
4. Сертификация на еко-хотел.

Водещ курса: Любомира Добрева
Любомира Добрева има дългогодишен консултантски опит и опит в одитиране на системи за управление на качеството (ISO 9001), околната среда (ISO 14001) , еко-хотел и управление на енергията (ISO 50001).

Допълнителна информация, може да получите на тел.: 0888 603 724.