Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение


Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център  „TBS consulting“
 
 

Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С приемането на закона, възлагането на обществените поръчки преминава на качествено нов етап чрез използване на електронни средства и създадената за целта централизирана електронна платформа. Правилата за постепенното й въвеждане са уредени детайлно в закона. Въведени са промени, с които се цели оптимизиране и прецизиране на действащата правна уредба.
Във връзка с измененията на Закона за обществени поръчки, организираме настоящия семинар.


Основно съдържание:
ТЕМА 1 и 2: Развитие на нормативната уредба - прецизиране и установяване на еднородна практика. Изменения в административно-наказателните разпоредби
ТЕМА 3: Електронно възлагане на обществени поръчки – концепция и функционалности. Какво и как ще се промени за възложителите?
ТЕМА 4: Иновативни, социални и зелени обществени поръчки – защо са важни? Избор на критерии за възлагане и методики за оценка.
Дискусия
 
Лектор: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки.
Представяне Г-жа Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.
 

Цена: 150,00 лв. без ДДС, 180 лв. с ДДС.
За отстъпки от цена следете нашия електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва: 
презентации, голям набор от примерни образци, бланки предоставени от лекторския екип;
- блокнот, химикалка;

- кафе паузи с кафе LAVAZZA  и английски чай;
- обяд (тристепенно меню) от реномирана кетъринг фирма.

Начин на плащане:
Плащането се извършва  по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.Не се приемат регистрации