онлайн

Продължителност на обучението:   8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участие: онлайн


Цели на семинара:

Участниците ще се запознаят със съществуващите сертификационни програми за информационна сигурност. Ще разгледаме накратко какви знания се придобиват в програмите. Участниците ще придобият ясна картина за това как да разпишат техническата част в GAP анализа, както и какви документи с какво съдържания да изготвят за съответствие с GDPR. Представени ще бъдат и най-често прилаганите мерки за защита на лични данни, както технически така и организационни.
Демонстрация на място ще бъде направена на нужни технологии за сигурност, като:
- системи за откриване на прониквания (IDS) и системи за защита от прониквания (IPS);
- WEB/URL филтриране;
- Филтриране на приложения;
- софтуер за одит на Активна Директория и Windows инфраструктура;
- създаване на виртуални, криптирани и защитени мрежи и решения за защита на работни станции.


За кого е предназначен семинара
:
Семинара е предназначен за ИТ менажери, системни администратори, служители ИТ поддръжка, служители по защита на данните (DPO), технически лица от GDPR екипите отговорни за подготовка на дадена организация за съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и общо ИТ специалисти без опит в информационната сигурностОсновно съдържание:
1. Преглед и налични сертификати в областта на Информационната Сигурност.
2. Разписване на техническата част в анализа.
3. Обсъждане на съдържанието на нужната техническа документация.
4. Най-често прилагани технически мерки за защита на лични данни.
-  Ще бъдат разгледани стандартните криптографски възможности на операционните системи;
-  Ще бъдат разгледани стандартните криптографски възможности на системите за управление на бази данни;
-  Ще бъдат разгледани стандартните криптографски възможности на комуникационното оборудване;
-  Ще бъдат разгледани системи за разпределение и управление на криптографски ключове.
5. Налични технологии за сигурност. Демонстрация.
- NGFW/UTM устройство с активирани модули IPS/IDS, WEB/URL filtering, Application control, IP repuation; Botnet C&C Prevention и др.;
- WAF - (Web Application Firewall) и включване на load balancer;
- Софтуер за одит на Активна Директория и Windows инфраструктура;
- Zentera CoIP – Създаване на виртуални, криптирани и защитени мрежи;
-  Решения за крайни клиенти или приложения, които се инсталират и извършват защитни дейности по работните станции;
- Разглеждане в детайли на вградените инструменти в Windows Server 2019:
   - Одит на файлови сървъри и Активна Директория
   - Автоматизирана инсталация на Windows Updates – WSUS server
   - Инструменти(Group Policy) за управление на крайния клиент защитаващ Windows 10 операционна система – Windows Defender.

Водещи курса:
Бойчо Бойчев - управител на ИТ фирма, с 15 години опит в управлението на ИТ инфраструктура на малък и среден бизнес.
Иван Бойчев - Технически Директор в Небосистемс ЕООД.
Иван e експерт в управлението на глобални разпределени ИТ инфраструктури. Сертифициран етичен хакер. Има повече от 16 години опит в ИТ сферата.Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации