нов курс онлайн

Продължителност на курса: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 14:45ч. Обучение
Форма на участие: онлайн/присъствен


Основно съдържание:
1.Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки, приети на Първо четене в Народното събрание на Република България, 29 Октомври 2020 г.
- хармонизиране с европейските директиви;
- изменения свързани с ЦАИС ЕОП;
- прилагане на основанията за отстраняване на кандидати или участници от процедурата;
- основания за удължаване на обявени срокове в процедурата;
- промени при възлагане на обществени поръчки чрез Събиране на оферти с обява;
- промени, касаещи съществено изменение на договорите за обществени поръчки;
- разширяване на обхвата на публичност на информацията;
- промени свързани с производството по обжалване;
други изменения и/или допълнения и прецизиране на действащи разпоредби.
Забележка: в случай на окончателно приемане на промените в ЗОП до датата на събитието, същите ще бъдат предмет на представяне и обсъждане в обучението
2.Обзор и коментар на въпроси и казуси, възникнали за възложителите в хода на работа с ЦАИС ЕОП относно:
- служители, роли, права и отговорности;
- създаване на изисквания в ЦАИС ЕОП;
- публикуване на документи в РОП и Профила на купувача;
- работа със секция „Съобщения и разяснения“
- декриптиране на оферти;
- работа на комисията;
- други
3.Обзор и коментар на въпроси и казуси, свързани с участието на стопански субекти в процедури за възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП:
- служители, роли, права и отговорности;
- подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП;
- искане на разяснения чрез ЦАИС ЕОП;
- подаване на оферта в ЦАИС ЕОП;
- предоставяне на ключ за декриптиране на офертите;
- връчване на решения на възложителя;
- други.


Лектор: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки. 
Представяне Г-жа Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.

Форма на участие: онлайн
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com