Продължителност на обучението: един ден 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting 

 

Анотация на обучението:  
Обучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост в областта на преобразуването на търговски дружества и прехвърляне на предприятия.

Нашата цел е:
Участниците, които завършат обучението да могат сами да определят данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции) и при прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Също така, участниците в обучението ще се запознаят със счетоводното третиране при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия, доколкото то има отношение към данъчното им третиране по ЗКПО.

Целева група:
Счетоводители, одитори и данъчни специалисти, които искат да разгледат в детайли счетоводните и данъчните аспекти по ЗКПО при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия.

Основно съдържание:
1. Форми на преобразуване за данъчни цели:

- вливане;
- сливане;
- разделяне;
- отделяне;
- прехвърляне на обособена дейност;
- замяна на акции.
2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:
- преобразуващите се дружества;
- приемащите и новоучредените дружества;
- акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването; 
3. Активи и пасиви предмет на преобразуване.
4. Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:

- данъчен амортизационен план;
- справка за неамортизируемите активи.
5. Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:
- авансови вноски;
- пренасяне на загуби;
- слаба капитализация;
- по-ранна дата за счетоводни цели;
- други.
6. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.
7. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон.
8. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

- отчуждителя;
- правоприемника.
Дискусия, въпроси и отговори.

Лектор: Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство

Цена: 170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:  
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма. 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com