Продължителност на обучението: 07-08.11.2018 г. (два дни) 
Място на провеждане: 
 гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Курсът може да се проведе и по предварителна заявка, при група от минимум 8 участника.


Целева група: 
– 
Ръководители и специалисти, ангажирани със съставянето на планове и бюджет.
– Счетоводители
– Икономисти
–  Специалисти от звена за вътрешен контрол

Цел на обучението:
– 
Уверено да разработвате система от взаимосвързани бюджети на търговски или производствени предприятия, включително прогнозен отчет на приходите и разходите и прогнозен баланс
–  Да разбирате разликите между традиционното и процесно ориентираното бюджетиране, както и да избирате между двата бюджетни подхода.
–  Компетентно да оценявате доколко добър е съставения фирмен бюджет
–  Да познавате техниките на анализа на отклоненията и да преценявате отговорността на отделните звена на фирмата при изпълнението или неизпълнението на бюджета
–  Да получите готов компютърен модел за разработването на бюджети на търговска и производствена фирма


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Първи ден
-Същност и основни функции на бюджетирането във фирмата.
-Етапи на разработка на бюджетите. Оценка на качеството на съставен бюджет.
-Подходи в бюджетния процес – преимущества и недостатъци.
-Необходима информация за разработването на системата от бюджети във фирмата. Източници на информация.
-Практически примери: Методика за разработка на бюджети. Последователност в разработването на бюджетите на търговска фирма.

Втори ден
-Практически примери: Последователност в разработването на бюджетите на производствена фирма. Оценка на изготвения бюджет.
-Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията на фактическите резултати от бюджета.
Техника на гъвкави бюджети.
-Приемане на управленски решения въз основа на анализа на отклоненията.
-Оценка на приноса на отделните подразделения в изпълнението или неизпълнението на бюджета.

Лектор на обучението: Петър Петров 
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Цена: 360 лв. без начислен  ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

 

В цената е включено:
– „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“ (второ издание), включваща основни части от разглежданата тематика.

– презентация, съставена на Prezi;
– печатни материали, блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: в брой в деня на курса или по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 989216

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. Не се приемат регистрации