Продължителност на обучението: един ден
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting

 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

– Корекция на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, по реда на чл. 79а от ЗДДС;
– Презумции за определяне стойността на показателите, отразяващи коефициента и пропорцията;
– Правила за корекции на данък, за който не е упражнено право на приспадане и в други случаи ;
– Корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги, които са или биха били дълготрайни активи, по реда на чл. 79б от ЗДДС;
– Корекции при унищожаване, липси и брак на стоки, по реда на чл. 79 от ЗДДС;
– Ограничения за корекции съгласно чл. 80 от ЗДДС.
– Приложимост на новите определения за „недвижими имоти“ и дълготрайни активи при отчитане ползването на данъчен кредит и извършване на корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС.
– Еднократни корекции на ползван данъчен кредит във връзка с резултатите от годишната инвентаризация за 2017 година:
-корекции при унищожаване , липси и брак на стоки
-корекции при доставка на стока или услуга;
-счетоводно отчитане на корекциите;
-данъчно третиране на корекции по ЗКПО

- Практически пример за определяне на данъчната основа и данъка върху разходите в натура по ч.204 от ЗКПО за ползвани през 2017 г. активи и персонал за лични нужди.

 
Лектор:  
Даниела Даракчиева -  главен експерт по приходите.
Работи в НАП от 1995 г., методолог по ЗДДС в отдел ДОП при дирекция ОДОП Пловдив.
Лектор и автор на публикации в специализирани издания относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС.|

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.