Продължителност: 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение


Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
ТЕМА 1:Последни промени в трудовото законодателство от м. юли 2018 г.
Продължителност на темата: 09:30 - 12:45 ч.

1.
Срокове и задължения на работодателите съобразно изискванията на трудовото законодателство.
- Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината, и какви са сроковете за тяхното изпълнение:
- отчитане на извънреден труд, 
- уведомяване на работниците за размера на ПГО, който имат право да ползват, 
- определяне на работни места за трудоустроени и уведомяване на БТ, 
- подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и др.

2.Последните промени в трудовото законодателство от м. юли 2018 г. в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Новата Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие
- Сумирано изчисляване на работното време: промените от януари 2018 г. и от м. юли 2018 г. – очакваните през м. юли 2018 г. нови текстове в НРВПО и как те ще решат старите проблеми от началото на 2018 г.
- Промени в отпуска за бременност и раждане и отпуск за осиновяване на дете до 5 годишна възраст;
- Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите.

3.Закрила при уволнение на работници и служители. Специална закрила на бременните работнички и служителки. Особености при ползване, прекратяване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск.- Специална закрила на бременни работнички и служителки; 
- Специална закрила при уволнение – чл. 333, ал.1 и ал.5 от КТ.
- Правата и задълженията на работодателите след получаване на ЕР на ТЕЛК, с коeто е трудоустроен техен работник или служител.
- Административните услуги предоставяни от Инспекцията по труда. Електронни административни услуги предоставяни от Инспекцията по труда.

4. Закон за обществените поръчки – нови основания, представляващи нарушения на трудовото законодателство, водещи до отстраняване от участие в обществени поръчки

ТЕМА 2: Промени свързани със СИРВ и в държавното обществено осигуряване през 2018 г.
Лектор: Вержиния Заркова
Продължителност на темата:13:15 - 16:45 ч.

1. Закон за бюджета на ДОО за 2019 г. - проект.
2. Промени свързани със сумираното изчисляване на работното време и получаването на парични обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане.

3. Определяне на минимален и максимален осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време.
4. Попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ при сумирано изчисляване на работното време – примери.
5. Промени в Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО.
6. Промени в приложенията към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО – примери.
7. Кога и при какви условия възниква правото за получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете – практика.

Лекторски екип:
Вержиния Заркова – експерт по осигурително право

Цена: 170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва: 

- печатни материали, презентации предоставени от лекторския екип;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платена такса ще  получите в деня на курса.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033  или  да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

Регистрирай се тук