Продължителност: 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение


Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
ТЕМА 1:Промени в трудовото законодателство 2019 г.
Лектор: Теодора Дичева
Продължителност на темата: 09:30 - 12:45 ч.

1.Последните промени в трудовото законодателство от края на 2018 г. и 2019 г. в Кодекса на труда.
- Ново задължение за работодателите от 01.01.2019 г. съгласно Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) за изпълнение на квота за назначаване на работници или служители с трайни увреждания. Законови възможности за освобождаване и прилагане на алтернативни мерки за заетост. Контрол и санкции.
2.Промените при сумираното изчисляване на работното време през 2018 г.
3.Всичко за работно време:
- Видове работно време - нормално, намалено, удължено, непълно работно време.

- Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време.
- Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени.
- Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано.
- Задълженията на работодателите и документирането при въвеждането на съответното работно време, контрол по изпълнението на задълженията на работодателите..
4.Всичко за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите:
- Полагане на извънреден труд – възлагане, уведомяване, срокове, документация.

- Заплащане на извънреден труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време, както и при работещи на ненормиран работен ден и при работа на официален празник .
- Категории работници и служители, за които има забрана за полагане на извънреден труд.
- Съгласие за полагане на извънреден труд – срок за подаване и възможност за оттегляне на съгласието.
- Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда
5.Прекратяване на трудовия договор с работници, придобили право на пенсия, дължими обезщетения и срок за изплащане на обезщетенията:
- Законови предпоставки за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 328, ал.1, т. 10, т.10а, т.10б и т. 10в от КТ;

- Законови предпоставки за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал.1, т.12 от КТ;
- Обезщетение по чл. 222, ал.3 и ал.4 от КТ;
- Срок на изплащане на обезщетенията, дължими във връзка с прекратяване на трудовия договор (чл. 228, ал. 3 от КТ)

ТЕМА 2:Промени свързани със СИРВ и в държавното обществено осигуряване 
Лектор: Вержиния Заркова
Продължителност на темата:13:15 - 16:45 ч.

1.Коментар на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.-минимални осигурителни прагове, размер на осигурителните плащания.
2.Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите на ДОО.
3.Парични обезщетения и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ при сумирано изчисляване на работното време. Често срещани грешки при попълване на приложенията към НПОПДОО
4.Закон за здравното осигуряване – промени през 2019 г., особености при прилагането


Лекторски екип:

Теодора Дичева   директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" към ИА „ГИТ“
Вержиния Заркова – експерт по осигурително право

Цена:
 170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки)]
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашия сайт. Не се приемат регистрации