Продължителност на курса: 5 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 13:45 ч. Обучение
Форма на провеждане: присъственоонлайн
Онлайн
ZOOM
Присъствено: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting)
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Особености при сключване на:
- срочни трудови договори;

- договори за част от законоустановеното работно време;
- договори за работа през определени дни от месеца и договори за допълнителен труд;
- работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ;
- трудов договор за работа от разстояние (home office);
- срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му, максимална продължителност на срока за изпитване;
- Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?

2. Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители.
- закрила на труда на непълнолетни работници и служители, включително и такива в дуална форма на обучение;

- закрила, по време на съществуване на трудовото правоотношение на бременни работнички, такива в напреднал етап на лечение ин-витро и на майки на малки деца;
- специална закрила при уволнение на трудоустроени работници, майки на малки деца, бременни работнички и такива в напреднал етап на лечение ин-витро.

3. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор:
- нормално;
- намалено;
- непълно;
- работно време с променливи граници (гъвкаво работно време);
- разпокъсано и ненормирано работно време;
- установяване на дежурство и договаряне на време на разположение;
- подневно и сумираното отчитане на работното време;
- особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.

4. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.
- основен, удължен и допълнителен  платен годишен отпуск. Ползване, отлагане и погасяване на платения годишшен отпуск;

- целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др.;
- ползване и заплащане на отпуските.


5. Трудова книжка:
- задължения на работодателите относно съхранение, отразяване на факти, свързани с възникването и прекратяването на трудовото правоотношение и връщането на трудовата книжка;

- коментар на Тълкувателно решение № 1 от 02.12.2019 г. по тълк. д. № 1/2019 г., ОСГК на ВКС.

6. Задълженията на работодателите от началото на 2023 година, предвидени в трудовото законодателство.
Форма на провеждане

ОнлайнZOOM. В деня на семинара участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).

Цена: 120 
лв. (144 лв. с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- лекции, презентация предоставена от лектора.
Начин на плащане: по банков път
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация 
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна (на посочения от Вас e-mail) в рамките на деня, в който е направена регистрацията.Не се приемат регистрации