Продължителност на курсауч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на провеждане: онлайн
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор:
- законово и договорно съдържание;
- възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор.
1.1. Длъжностната характеристика – основен документ, който работодателят следва да изготви. Съдържание и изисквания при изготвянето и връчването;
1.2. Договаряне на работа през част от законоустановеното работно време и гъвкави възможности за ползване на човешките ресурси при отсъствие на работници и при вакантно работно място;
- договор за работа през определени дни от месеца и трудови договори за допълнителен труд;
- договаряне на непълно работно време и едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време;
- работа по вътрешно заместване, едностранна промяна на мястото и характера на работа  и срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител;
- време на разположение и дежурство;
- гъвкаво работно време;
- установяване на ненормиран работен ден.
1.3. Особености при въвеждане на работа на смени при установено подневно и сумирано отчитане на работното време.
2.
Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск:

- основен и удължен платен годишен отпуск;
- възможности за работодателя;
- ползване на другите видове целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др.
3
. Задълженията на работодателя, свързани с правата на трудоустроените работници и служители.

Важни законови изисквания във връзка със специалната закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.
4.
Новото задължение по Закона за хората с увреждания, старите задължения на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на годината.

Административни услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите и работниците.


ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие: онлайн
Курсът ще се проведе чрез  платформата ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп в платформата и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Необходими са Ви само компютър и стабилна интернет връзка.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация 
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна (на посочения от Вас e-mail) в рамките на деня, в който е направена регистрацията.Не се приемат регистрации