Нов семинар
Продължителност на курса: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 13:45 ч. Обучение
Формат:
Онлайн
zoom
Присъствен семинар: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consultingОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Срочни трудови договори
- Особености при сключването им;
- Договяряне на срок на изпитване;
- Трансформация на срочните трудови договори и прекратяването им.


2. Отпуски
- Основен, удължен, допълнителен платен годишен отпуск, дължим на различните категории работници и служители;
- Ползване, погасяване и отлагане на ползването на отпуските;
- Видове целеви отпуски, предпоставки и ограничения при тяхното предоставяне, използване и заплащане.

3. Работно време
- Ред и процедура за установяването на ненормиран работен ден, и дежурство и при въвеждане на гъвкаво работно време;
- Договаряне на време на разположение;
- Кога е най-целесъобразно ползването на правната възможност за вътрешно заместване по реда на чл. 259 от КТ;
- Работа на смени при подневно и сумирано отчитане на работното време;
- Как се въвежда сменен режим на работа и сумирано отчитане на работното време.


4. Електронно трудово досие
- Трудови досиета на работниците;
- Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – една алтернативна  възможност за работодателите.


5.  Правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата:
- Основно съдържание и текстове, които могат да се включат в тези два вътрешни актове на работодателя.

Лектор:
Теодора Дичева - експерт трудово право.
Pаботила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".  Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Формат:

Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация 
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна (на посочения от Вас e-mail) в рамките на деня, в който е направена регистрацията.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ РЕГИСТРАЦИИ