нов курс
Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на участие:
онлайн и присъствена   ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I
.
Общи принципи при облагане на чуждестранни лица
1. Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България.

2. Данък при източника или корпоративен данък
3. Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО.

II. Прилагане на данъчни облекчения по СИДДО
1. Обща процедура за прилагане на СИДДО.

2. Облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия.
3. Последици при неспазване на процедурата – кога настъпват?
4. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК – защо?

III. Процедура по прилагане на СИДДО в казуси. Практическо упражнение:
1. Кога се стартира процедурата за прилагане на СИДДО, кой я стартира, какви документи се прилагат при подаване на искане за прилагане на СИДДО и защо.

2. Какво се изследва при проверката за прилагане на СИДДО и защо.
3. Какви документи обосновават претенцията ни.
4. Какво ни дава становището за наличие на основания за прилагане на СИДДО и докога действа.
5. Какво е становище за липса на основания за прилагане на СИДДО и кога се издава? Блокира ли то окончателно претенцията за облекчения и в кои случаи?
6. Как ползваме облекченията при нова СИДДО със същата държава.


Лектор
: Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Форма на участие: онлайн 
Уебинарът ще  се проведе в платформата ZOOM. 
В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации