Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат:

онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

А. ОБЩИ ПРИНЦИПИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЛАГАНЕ
1.
Какво е двойно данъчно облагане е кога възниква.
2. Как държавите избягват двойното данъчно облагане.
3. Кога България облага доходите на чуждестранни лица.
4. Корпоративно облагане или данък при източника..
5. Прилагане на СИДДО – кога ни е нужно.
6. Деклариране – кога подаваме декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.

Б. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В ПРИМЕРИ
1. Възнаграждения за технически услуги, реализирани от чуждестранни юридически лица – СИДДО с Австрия, СИДДО с Франция, СИДДО с Израел и др.
1.1. Облагане по ЗКПО
- Понятието „Възнаграждения за технически услуги“ по ЗКПО. Елементи;
Облагане на доходите с данък при източника по ЗКПО;
 Примери.
1.2. Данъчни облекчения по СИДДО
- В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО;
- Понятието „Технически услуги“ по СИДДО;
- Облагане на доходите от технически услуги по СИДДО;
Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК;
Примери.

2. Авторски и лицензионни възнаграждения, реализирани от чуждестранни юридически лица - СИДДО с Холандия, СИДДО с Кипър и др.
2.1. Облагане по ЗКПО
- Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по ЗКПО. Елементи;
- Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения с данък при източника по ЗКПО;
- Данъчни облекчения за авторски и лицензионни възнаграждения по ЗКПО. Условия;
- Примери.
2.2. Данъчни облекчения по СИДДО
- В кои случаи имаме нужда от данъчни облекчения по СИДДО;
- Понятието „Авторски и лицензионни възнаграждения“ по СИДДО. Елементи;
- Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО;
- Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК;
- Примери.

3. Доходи, реализирани от чуждестранни физически лица от България – СИДДО с Русия, СИДДО с Украйна и др.
3.1. Доходи от услуги, предоставяни от чуждестранни физически лица от територията на друга държава
- Кога възниква данъчно задължение в България;
- Данъчни облекчения по СИДДО – кога СИДДО позволява облагане в България;
- Примери.
3.2. Доходи от услуги, предоставяни от чуждестранни физически лица от територията на България
- Кога възниква данъчно задължение в България;
- Данъчни облекчения по СИДДО – кога СИДДО позволява облагане в България;
- Примери.
3.3. Доходи от трудови правоотношения между български работодател и чуждестранно физическо лице 
- Доходи от труд, положен извън територията на страната;
- Доходи от труд, положен на територията на страната.


Лектор
: Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Формат:
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации