Нов семинар
Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат:

онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

А. ОБЩИ ПРИНЦИПИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЛАГАНЕ
1. Какво е двойно данъчно облагане е кога възниква.

2. Как държавите избягват двойното данъчно облагане.
3. Кога България облага доходите на чуждестранни лица.
4. Корпоративно облагане или данък при източника..
5. Прилагане на СИДДО – кога ни е нужно.
6. Деклариране – кога подаваме декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

Б. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В ПРИМЕРИ

1. Възнаграждения за технически услуги, реализирани от чуждестранни юридически лица – СИДДО с Великобритания, Австрия, Израел и др.
1.1. Възнаграждения за технически и други услуги
- Облагане по ЗКПО
- Облекчения по СИДДО
- Примери
1.2.Доходи от наем на оборудване-Облагане по ЗКПО
-.Облекчения по СИДДО
-Примери
3.Доходи от софтуер
-Облагане по ЗКПО
-Облекчения по СИДДО
-Примери
2. Доходи, реализирани от чуждестранни физически лица от България – СИДДО с Русия, СИДДО с Украйна и др.
2.1.Доходи от услуги, предоставяни от чуждестранни физически лица от територията на друга държава

- Кога възниква данъчно задължение в България
- Данъчни облекчения по СИДДО – кога СИДДО позволява облагане в България
-Примери
2. 2. Доходи от услуги, предоставяни от чуждестранни физически лица от територията на България
- Кога възниква данъчно задължение в България
- Данъчни облекчения по СИДДО – кога СИДДО позволява облагане в България
- Примери. 
2. 3. Доходи от трудови правоотношения между български работодател и  чуждестранно физическо лице 
- Доходи от труд, положен извън територията на страната;
- Доходи от труд, положен на територията на страната.

В. МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ СВИВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2023 Г. – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.


Лектор
: адв. Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Формат:
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5.
(Учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации