Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I.Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1.Хипотези на възникване на данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица са данъчно задължени в България и с какви данъци се облагат доходите и печалбите им

2.Хипотези на освобождаване или редуциране на възникнали данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица могат да получат данъчно облекчение за доходи и печалби
3.Значение на СИДДО – принципи, механизми за избягване на двойното облагане, особености в тълкуването
4.Процедура за прилагане на данъчни облекчения – как се предоставят данъчните облекчения на чуждестранни лица
5.Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-553/16. Очаквани последици.
6.Практически примери, свързани с облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица:
- Печалби чрез МСД – хипотези. Тълкуване на понятието „зависим представител“ в контекста на измененията в Коментара на ОИСР на Модела на СИДДО;
- Доходи от технически услуги;
- Дивиденти и приравнени на тях доходи;

- Доходи от лихви. Типични облекчения при доходи от лихви;
- Доходи от софтуер – хипотези и облагане;
- Доходи на чуждестранни управители и директорски възнаграждения - разлики;
- Доходи от недвижимо имущество.

II. Облагане на трансгранични доходи на български местни лица
1.Понятието „местно лице“ при физически и юридически лица. Промени в Модела на СИДДО.

2.Процедура по взаимно споразумение по СИДДО – инструмент за разрешаване на спорове относно данъчното облагане
3.Реализиране на доходи от чужбина – кога възниква претенция за облагане в чужда държава.
4.Облагане в България на доходи и печалби от чужбина. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект
5.Случаи, в които не се признава прилагането на методи за избягване на двойното данъчно облагане в България
6.Практически примери:
- Доходи от трудови правоотношения;
- Доходи от извършени услуги в чужбина.

 
Лектор: Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва
: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com