нов курс присъствен онлайн
Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия 
Форма на участиеприсъствена и онлайнОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Данъчно облагане на чуждестранни лица за доходи от България
1.1 Основни принципи в данъчното облагане. Възникване на данъчно задължение. Обекти на облагане.
1.2 Данъчните облекчения и СИДДО.
1.3 Прилагане на СИДДО.
1.4 Примери.
2. Данъчно облагане на местни лица за доходи от чужбина
2.1 Основни принципи в данъчното облагане. Възникване на данъчно задължение.
2.2 Облагане в чужбина – роля на СИДДО.
2.3 Облагане в България – роля на СИДДО.
2.4 Облагане на доходи на служители, командировани в чужбина:
- основни правила;
- условия за облагане в чужбина;
- изключения от основните правила.
- данъчни облекчения по СИДДО.
2.5 Примери.
3. Особености при деклариране на доходи с международен елемент на физически лица
3.1 Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от чужбина.
3.2 Примери
3.3 Декларация по чл. 55 за доходи на чуждестранни лица от България.
3.4 Примери.
3.5 Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
3.6 Примери.
4. Нова СИДДО с Холандия, подписана на 14/09/2020 г.
4.1 Очаквано влизане в сила. Очакван начален момент на прилагане на разпоредбите на новата СИДДО – 01/01/2022
4.2 Какво трябва да знаем предварително.

Водещ курса
:
 Десислава Канева.

Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Форма на участие
Предлагаме Ви две форми на участие:
Присъствена в малка група. Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 - Учебен център TBS consulting.
- Онлайн  формата на участие,  ще се осъществи през платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) 
за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
 

Удостоверение: 
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение. 


Курсът ще се проведе  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19.
За да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения сме предприели следните мерки:

1. Няма да се допускат струпвания при регистрацията на участниците. На входа се измерва телесната температура на всеки гост. Дезинфекцията на ръцете с дезинфектант е задължителна.
2. Пространството в залата за обучение е организирано така, че да има разстояние от 1,60 м. между участниците. Залата се проветрява по време на всяка почивка, на разположение на участниците е и тераса.
3. Курсът се провежда в малки групи до 20 участници.
4. В общото пространство са поставени няколко вида дезинфектанти, включително и безконтактни.
5. Особено внимание се обръща на дезинфекцията санитарните помещения, ключове за осветление, брави. Контактните повърхностите в общите помещения ще се дезинфекцират след всяка почивка.
6. След всяко събитие залите се дезинфекцират с ултравиолетови бактерицидни UV лампи - фективно унищожават вируси и бактерии чрез проникване през клетъчната мембрана на бактериите и унищожаване на техните ДНК и РНК.
7. Всички служители ще бъдат оборудвани с препоръчаните от Министерство на Здравеопазването предпазни средства.

Регистрация: 
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно изпратена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.

 Не се приемат регистрации