Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 16:45 ч. Обучение


Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.

2. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
- Йерархия на методите (Наредба № Н-9);
- Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I);
3. Анализ на съпоставимостта.
4. Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

- Метод на сравнимите неконтролирани цени;
- Метод на пазарните цени;
- Метод на увеличената стойност.
5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:
- Метод на транзакционната нетна печалба;
- Метод на разпределената печалба.
6. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:

- Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване;
- Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.);
- Задължени лица;

- Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие);
- Срокове;
- Санкции.
7. Въпроси.


Лектор:  Десислава Калудова–
Главен експерт по приходите
Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане"- Централно управление на Национална агенция за приходите.

Цена: 170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено: печатни материали, презентации предоставени от лектора, химикалка, кафе паузи.

Плащането се извършва в брой в деня на курса или по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.


Заявка за участие може да направите  на тел.: 028310033 или директно през нашия сайт.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com