Продължителност на обучението: 8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участиеонлайн


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение. Критични аспекти на анализа на съпоставимостта
1.1 Представяне на принципа на независимите пазарни отношения
1.2 Идентифициране на търговските и финансови взаимоотношения между свързаните лица:
- анализ на веригата на стойността;
- оценка на приноса на всяко от свързаните лица в процеса по създаване на стойност съобразно изпълняваните функции, използваните активи и поетите рискове;
- оценка на приноса на всяко от свързаните лица в процеса по създаване на стойност съобразно изпълняваните функции, използваните активи и поетите рискове (продължение);
- идентифициране на икономически значимите характеристики на оценяваната контролирана сделка
2. Други обстоятелства, оказващи влияние върху съпоставимостта.
3. Трансферно ценообразуване –  причини за законово регулиране.
4. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
- Традиционни и нетрадиционни методи
- Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
- Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)
5. Нови правила за документиране на сделките между свързани лица:
- Цели на въвеждането на правила за изготвянето на документация за трансферно ценообразуване
- Лица, задължени да изготвят документация. Изключения
- Местно досие. Съдържание – обща информация за месното дружество и неговата бизнес стратегия, описание на контролираните сделки на местното дружество и методологията за определяне на пазарните цени
- Обобщено досие. Съдържание – общо описание на дейността и бизнес стратегията на групата, контролирани сделки, функции, нематериални блага, финансови операции на групата
- Срокове за изготвяне на документацията
- Санкции при неспазване на новите документални изисквания
6Въпроси.

Лекторски екип
Десислава Калудова– Директор на дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане"- Централно управление на Национална агенция за приходите
Иван Минев - Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане"- Централно управление на Национална агенция за приходите

Форма на участиеонлайн
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.

В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации