Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение 
Формат: хибриден семинар
Онлайн: zoom
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting



ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:
1. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Международна данъчна реформа Примерни правила от втори стълб
(Регламент (ЕС) № 2023/2468 от 8 ноември 2023 г. , Официален вестник, серия L от 9.11.2023 г.; в сила от 10.11.2023 г.).
2. Изменение на МСФО 16 Лизинг – Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг
(Регламент (ЕС) № 2023/2579 от 20 ноември 2023 г., Официален вестник, серия L от 21.11.2023 г.; в сила от 01.01.2024 г.).
3. Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Класификация на пасивите като текущи или нетекущи, както и Нетекущи пасиви с договорни клаузи
(Регламент (ЕС) № 2023/2822 от 19 декември 2023 г., Официален вестник, серия L от 20.12.2023 г.; в сила от 01.01.2024 г.).
4. Изменения на МСС 7 Отчети за паричните потоци и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – Споразумения за финансиране на доставчика
(все още неприети за приложение в ЕС; според СМСС в сила от 01.01.2024 г.)

 

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.


Цена: 180 лв. без ДДС (216 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- материал  предоставен от лектора, консултации.
- кафе паауза, обяд.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com