нов курс

Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
1. Данъчно облагане на чуждестранни лица за доходи от България

1.1. Основни принципи в данъчното облагане. Възникване на данъчно задължение. Обекти на облагане.
1.2. Данъчните облекчения и СИДДО.
1.3. Прилагане на СИДДО.
1.4. Примери.
2. Данъчно облагане на местни лица за доходи от чужбина
2.1. Основни принципи в данъчното облагане. Възникване на данъчно задължение.
2.2. Облагане в чужбина – роля на СИДДО.
2.3. Облагане в България – роля на СИДДО.
2.4. Облагане на доходи на служители, командировани в чужбина.
2.5. Примери.
3. Особености при деклариране на доходи с международен елемент на физически лица
3.1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от чужбина.
3.2. Примери.
3.3. Декларация по чл. 55 за доходи на чуждестранни лица от България.
3.4. Примери.
3.5. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
3.6. Примери.
4. Правила за хибридни несъответствия, въведени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г.
4.1. Характеристики.
4.2. Непризнаване на разход и суми, водещи до увеличение на финансовия резултат.
5. Правила за регулиране на трансфери между различни части на едно предприятие, разположени в различни юрисдикции (exit tax)
5.1. Приложимост на „exit tax“.
5.2. Трансфер на активи, дейност и услуги.

Водещ курса: адв. Десислава Канева
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС (204 лв. цена с ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации