Продължителност на обучението: един ден 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 15:00 ч. Обучение

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание:

1. Видове грешки, в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени);
- данъчни грешки.
2. Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
- грешки, установени през останалото време.
3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти;
- Международните счетоводни стандарти.
4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО
5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи;
- данъчни временни разлики;
- преизчисляване при данъчна загуба;
- данъчни грешки;
- грешки, установени при данъчен контрол.
6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември;
- подаване на писмо в НАП.
7. Промяна в счетоводната политика:
- счетоводно отчитане (допустими методи на отчитане);
- данъчно третиране:

-принципно положение;
-специфики при данъчни амортизируеми активи;
-възникване/невъзникване на данъчни временни разлики и др.

8. Примери за промяна в счетоводната политика:
- промяна в счетоводната политика, в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.)
- други.
9. Дискусия и въпроси.


Лектор: Димитър Войнов -  консултант по корпоративен данък и счетоводство

Цена: 140 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:  
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма. 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com