Продължителност на обучението: 5 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:45 ч. Обучение

Формат:
- присъствен семинар: гр. София, бул. Княг. Мария Луиза92, ет. 5
учебен център TBS consulting
- онлайн, ZOOM;


Основно съдържание:

1. Видове грешки, в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени);
- данъчни грешки.
2. Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
- грешки, установени през останалото време.
3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти;
- Международните счетоводни стандарти.
4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:
- коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години;
- данъчно третиране на данъчните временни разлики.
5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи;
- данъчни временни разлики;
- преизчисляване при данъчна загуба;
- данъчни грешки;
- грешки, установени при данъчен контрол.
6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември;
- подаване на писмо в НАП.
7. Дискусия и въпроси.


ЛекторДимитър Войнов -  консултант по корпоративен данък и счетоводство

Цена: 130 лв. (156 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- лекции, презентация предоставена от лектора;
Начин на плащане: по банков път
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF  

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. ябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

 Не се приемат регистрации