Продължителност на обучението:  един ден
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение


Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting 


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Нови правила в ДДС за 2018 г.
- Транспониране в ЗДДС на европейски директиви по отношение на някои задължения, приложими при доставките на цифрови услуги и на данъчното третиране на ваучери;
- Разширяване обхвата на освободените доставки във връзка с отстраняване на констатирано несъответствие на ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО;
- Въвеждане в  ЗДДС на отложено начисляване на ДДС при внос;
- Привеждане на ЗДДС в съответствие с Решения на Съда на ЕС;
- Промени в резултат на открити процедури за нарушение на разпоредби от Директива 2006/112/ ЕС; 
- Намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса - нови моменти при прекратяване на регистрацията;
Промени, свързани с удължаване на срока на прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури;
Ново правило, свързано с корекции на ползван данъчен кредит;
Издаване на касова бележка при продажби през електронен магазин;
Изменения в административнонаказателните разпоредби;
Промени с редакционен и правно-технически характер.
2.Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност
3.Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност
4.Очаквани промени по ЗДДС.Водещ курса: Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите


Цена: 150 лв. без начислен ДДС
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 

Цената включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. Не се приемат регистрации