Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 12:45 ч. Обучение


Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
2.Нова формула, по която се изчисляват пенсиите, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г.
3.Методика за определяне на индивидуален коефициент за пенсии, отпуснати след 31.12.2018 г.
- Примери.
4.Допълнително задължително пенсионно осигуряване:
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
5.Условия за пенсиониране на лицата през 2019 г.
6.Общи правила за пенсиите.
7.Нови електронни услуги, предоставяни от НОИ.
8.Дискусия.

 

ЛекторЕлка Атанасова - Н-к на отдел МОП Дирекция „Пенсии“,Национален осигурителен институт

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.


Заявка за участие може да направите  на тел.: 028310033 или директно през нашия сайт.Не се приемат регистрации