Продължителност: 4 уч. ч.
Семинарът ще се проведе на 24 януари, вместо на предварително абявената дата 19- ти януари.

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат: 
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание:
1. ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2024 г.
2. Видове пенсии, които се отпускат в Република България и условия за придобиване на правото им:
- Пенсии за осигурителен стаж и възраст със съответните разновидности;
- Пенсии за инвалидност – за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука и професионална болест;
- Наследствени пенсии – от наследодател пенсионер и не пенсионер;
- Пенсии, несвързани с трудова дейност – военно инвалидни, гражданско инвалидни, социални за старост, социални за инвалидност, персонални.
3. Определяне на размер на трудовите пенсии:
- Формула за определянето му със съответните основни величини, влияещи върху размера на пенсията;
- Методика за определяне на индивидуален коефициент на лицата при определяне на размер на пенсията.
4. Общи правила за пенсиите:
- Отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване и изменение на пенсиите;
- Получаване на повече от една пенсии;
- Спорове – обжалване по административен ред.
5.Служебно преизчисляване на трудовите пенсии:
- с допълнително придобит осигурителен стаж – без необходимост от заявяване;
- с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането – с необходимост от еднократно заявяване.
6. Видове добавки, които се отпускат и изплащат към пенсиите.
7. Допълнително задължително пенсионно осигуряване:
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.
8. Нови електронни услуги, предоставяни от НОИ във връзка с пенсии и пенсиониране.
9. Промени в Закона за хората с увреждания, влияещи върху инвалидните пенсии на лицата.
10. Актуални въпроси и дискусия по прилагането на пенсионното законодателство


Водещ курса: Елка Атанасова - ЦУ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


Начин на плащане:

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:

• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации