Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45ч. Обучение

Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Модул 1: Командироване на работници в държави-членки на ЕС. Командироване на работници в трети страни. Промени в българското законодателство. Внасяне на осигурителни вноски и данък. Нови решения на Съда на Европейския Съюз и Върховния административен съд.
1. Нови изисквания към командированите работници в държави-членки на ЕС. Изготвяне на допълнително споразумение при командироване.
2. Командироване на международните шофьори. Приемане на законодателния пакет „Европа в движение“.
Очаквани промени в социалното осигуряване на лицата, заети в международните пътни превози.
3. Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България. Особености при попълването на различните образци.
4. Особености при командироване на работници в държави извън ЕС.
5. Актуална съдебна практика на Върховния административен съд относно внасянето на осигурителни вноски в случаи на командировка.
6. Актуална практика на Съда на Европейския съюз при определяне на приложимото осигурително законодателство.

Модул 2: Промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване през 2020 г. Практика на НАП и НОИ
1. Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
- Подаване на декларация окд. 5 за започване, спиране и прекратяване на трудова дейност от самоосигуряващите се лица. Промени при възникването и прекратяването на задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица – пенсионери. Практика на НОИ и на съда.
2. Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
- Стъпки в административното производство при отпускане на пенсия. Документи за зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход.
3. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
- Процедура по подаване на документи за отпускане и изплащане на обезщетения от НОИ. Практика на НОИ при издаване на разпореждания за спиране или отказване изплащането на обезщетения.
4. Актуални решения на Съда на Европейския съюз.
- Решение по СЕС дело C-610/18 относно определяне действителния работодател при командироване.
- Решение на СЕС по съединени дела C‑762/18 и C‑37/19 относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение.
5. Проект за промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
6. Дискусия.


Форма на провеждане: присъствена и онлайн
Онлайн  формата на участие,  ще се осъществи през платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


Лектор
Зорница Димитрова – 
адвокат, експерт по осигурително право

Цена180 лв. без начислен ДДС (216 лв. с ДДС).
Цена за онлайн участие: 120 лв.  без начислен ДДС (144 лв.  с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашия електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената за присъствен курс включва:
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- консултации с лектора;
- блокнот, химикалка;  
- топъл обяд;
- кафе паузи.  

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 
Курсът ще се проведе  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19.
За да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения сме предприели следните мерки:

1. Няма да се допускат струпвания при регистрацията на участниците. На входа се измерва телесната температура на всеки гост. Дезинфекцията на ръцете с дезинфектант е задължителна.
2. Пространството в залата за обучение е организирано така, че да има разстояние от 1,60 м. между участниците. Залата се проветрява по време на всяка почивка, на разположение на участниците е и тераса.
3. Курсът се провежда в малки групи до 24 участници.
4. В общото пространство са поставени няколко вида дезинфектанти, включително и безконтактни.
5. Особено внимание се обръща на дезинфекцията санитарните помещения, ключове за осветление, брави. Контактните повърхностите в общите помещения ще се дезинфекцират след всяка почивка.
6. След всяко събитие залите се дезинфекцират с ултравиолетови бактерицидни UV лампи - фективно унищожават вируси и бактерии чрез проникване през клетъчната мембрана на бактериите и унищожаване на техните ДНК и РНК.
7. Всички служители ще бъдат оборудвани с препоръчаните от Министерство на Здравеопазването предпазни средства.

Регистрация:  

• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации