Нов семинар
Продължителност: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса
09:30 ч. Начало на курса
13:00 ч. Край 
Формат
онлайн - zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО. Достъпност на социалните разходи. Процедура за предоставяне по чл. 293 от КТ.
2. Необлагаеми социални разходи по ЗКПО
- застраховки „Живот“,
- допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване;
- ваучери за храна.
3. Липса на подлежащи на принудително събиране публични задължения.
4. Социални разходи, освободени от облагане по ЗДДФЛ.
5. Освобождаване от внасяне на осигурителни вноски на социалните разходи.
6. Ваучерите за храна - социален разход, върху които не се дължат данъци и осигурителни вноски. Специфични особености при предоставяне на ваучерите за храна.
7. Ваучери за храна като социален разход и ваучери за храна като безплатна предпазна храна. Прилики и разлики.
8. Социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски и данъци:
- карти за спорт,
- ваучери за подаръци.


Лектор
Зорница Димитрова – 
адвокат, експерт по данъчно и осигурително право


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации