нов курс онлайн

Продължителност: 6 ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
15:00 ч. Край на курса
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting

Основно съдржание:
1. Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
2. Командироване на международните шофьори. Приемане на законодателния пакет „Европа в движение“. Очаквани промени в социалното осигуряване на лицата, заети в международните пътни превози.
3. Подаване на искане за издаване на удостоверение А1 в България. Особености при попълването на различните образци.
4. Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
5. Особености при командироване на работници в държави извън ЕС. Работа на граждани от страни извън ЕС в България.
6. Признаване на осигурителни права, придобити в държава от ЕС или в трета страна.
7. Актуална съдебна практика на Върховния административен съд относно внасянето на осигурителни вноски в случаи на командировка.
8. Актуална практика на Съда на Европейския съюз при определяне на приложимото осигурително законодателство.

Водещ курса: адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право

Форма на провеждане: Онлайн (уебинар)
Участниците ще получат код за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
На  семинара ще се направи запис, който ще бъде предоставен допълнително.
 

Промяната на формата на провеждане е във връзка с настоящата ситуация в страната и Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-124/13.03.2020 г.  с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. и се преустановява провеждането на всякакъв вид масови мероприятия.



Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 



Не се приемат регистрации