Нов курс

Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 13:00ч. Обучение
Формат:  
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingС настоящият  курс е предназначен за предприятия, прилагащи Националните счетоводни стандарти.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Класифициране на лизинговите договори:
- Наем (оперативен лизинг);
- Финансов лизинг.
2. Промяна в счетоводното отчитане на наема, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.
2.1. Отчитане при наемателите на:
- разходите за наем - линеен или друг метод;
- допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.);
- разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.);
- получените стимули от наемодателите.
2.2. Отчитане при наемодателите на:
- приходите от наем – линеен или друг метод;
- отдадените под наем активи;
- първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор;
- приходите от извършени услуги;
- предоставените стимули на наемателите.
3. Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:
3.1. Наематели:
- признаване на актив;
- признаване на задължение;
- отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга.
3.2. Наемодатели:
- признаване на вземане;
- отписване на отдадения актив;
- признаване на печалба/загуба от отписването на актива;
- отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга.
4. Данъчно третиране по ЗКПО на лизинга при наематели и наемодатели.
5 . Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери.


Водещ курса
: Димитър ВойновУдостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации