Продължителност: 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение


Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  

ТЕМА 1:Промени в трудовото законодателство 2019 г.
Лектор: Теодора Дичева
Продължителност на темата: 09:30- 12:45 ч.


1. Последните промени в трудовото законодателство от края на 2018 г. и 2019 г. в Кодекса на труда.
-   Ново задължение за работодателите от 01.01.2019 г. съгласно Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) за изпълнение на квота за назначаване на работници или служители с трайни увреждания. Законови възможности за освобождаване и прилагане на алтернативни мерки за заетост. Контрол и санкции.
2. Всичко за работното време:
- Видове работно време - нормално, намалено, удължено, непълно работно време;

- Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време;
- Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени; 
- Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано;
- Задълженията на работодателите и документирането при въвеждането на съответното работно време, контрол по изпълнението на задълженията на работодателите;
- Сумирано изчисляване на работното време и почивките - резюме.
3. Всичко за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите:
- Полагане на извънреден труд – възлагане, уведомяване, срокове, документация;

- Заплащане на извънреден труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време, както и при работещи на ненормиран работен ден и при работа на официален празник;
- Категории работници и служители, за които има забрана за полагане на извънреден труд;
- Съгласие за полагане на извънреден труд – срок за подаване и възможност за оттегляне на съгласието;
- Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда.
4. Закрила при уволнение на работници и служители. Закрила по време на съществуване на трудовото правоотношение за различните категории работници и служители. Специална закрила на бременните работнички и служителки, непълнолетните и на лицата с намалена работоспособност.
- Правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателите след получаване на ЕР на ТЕЛК за трудоустроен техен работник или служител;

- От кой момент се прилага специалната закрила за трудоустроени лица, бременни работнички или служителки и кой е началния момент на специалната закрила при уволнение.
5. Особености при ползване, прекратяване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск.
6. Административните услуги предоставяни от Инспекцията по труда, които е полезно да познават работодателите и длъжностните лица в предприятието.

ТЕМА 2: Актуални проблеми и промени в социалното осигуряване през 2019 г.
Лектор: Зорница Димитрова
Продължителност на темата: 13:30 - 16:45 ч.

1. Регулация на електронната търговия.
- Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци;

- Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък;
- Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите;
- Практика на Съда на Европейския съюз по темата.
2. Изчисляване размера на пенсиите през 2019 г.
- Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент;

- Ролята на осигурителния стаж при определяне размера на пенсията;
- Промени в КСО, свързани с новите закони за хората с увреждания.
3. Промени в Наредба Н-8/2005 г. и Наредба № 5/2002 г.
- Промени в Наредба Н-8/2005 г.;

- Промени при коригиране и подаване на нови декларации обр. № 1 за работа по граждански договори;
- Деклариране на периодите неплатен отпуск по КТ;
- Промени в Наредба № 5/2002 г. за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
- Внасяне на осигурителни вноски за учениците при дуалната форма на обучение.
4. Промени в сумираното изчисляване на работното време
- Норма на продължителност на работното време;

- Отчитане на нормата в периодите на отпуск по КТ и на временна неработоспособност.
- Отклонение от нормата – извънреден труд. Попълване на декларация обр. № 1 с код за вид осигурен „16“;
- Попълване на приложение № 15 за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност.
5. Осигуряване на самоосигуряващите се лица
- Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход;

- Съдебна практика. Ограничаване на доходите до максималния размер на осигурителния доход;
- Разпределяне на дохода за периода, през който е упражнявана дейността;
- Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.Цена:
 170 лв. без начислен ДДС
(204 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва: 

- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки).
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: "ОББ" АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com