Продължителност:  8ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  


МОДУЛ 1:  Актуални въпроси на трудовите отношения на 2019 г.
Продължителност на темата: 09:30- 12:45 ч.
Лектор: Теодора Дичева -директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" към ИА „ГИТ“

Основно съдържание:
1. Новият Закон за хората с увреждания и квотите за назначаване на хора с трайни увреждания:
• Квотата по закона – особености във връзка с изпълнението на квотата. Определяне на средносписъчна численост на персонала, етапи и срокове за изпълнение на квотите. Възможности за посредничество или за самостоятелни действия на работодателите. Важния срок по чл. 22, ал.3 от ППЗХУ – от кога започва да тече и кой има право да ползва този срок;
• Ред за прилагане на алтернативни мерки – къде има публични регистри, от които може да се подберат изпълнители по алтернативни мерки. Цената на договорите – как се определят, кога следва да започне прилагането на тези мерки;
• Освобождаване от изпълнение на квотите – възможности за освобождаване, критерии за специфични условия на труд и как се изчисляват броя на работниците, работещи при специфични условия на труд. Кои работодатели могат да претендират за освобождаване от изпълнение на квотите по чл. 38, ал.3, т.2 от ЗХУ;
• Компенсационни вноски – от кога следва да започне внасянето им. Ежемесечно – но кога се внасят компенсационните вноски. Размер на вноските;
• Представяне на практиката на МТСП и ИА ГИТ във връзка с прилагането на квотите и останалите мерки за заетост на хората с увреждания.
2. Гъвкави и нестандартни форми на заетост – видовете трудови договори, които работодателите могат да използват за назначаване на хора с трайни увреждания, при спазване на действащото законодателство.
• Трудови договори, осигуряващи възможност за гъвкава заетост – срочни трудови договори, трудов договор за непълно работно време, трудови договори за допълнителен труд, дистанционна и надомна работа;
• Особености при наемане на работници – хора с трайни увреждания във връзка с изпълнение на квотите по закона за хората с увреждания или при назначаване на трудоустроени работници извън изпълнение на квота;
• Особености при прекратяване на трудовите договори на трудоустроени работници и служители.
3. Всичко за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите:
• Възлагане, компенсиране и заплащане и отчитане на извънредния труд;
• Категории работници, за които има забрана за полагане на извънреден труд;
• Как се преодолява забраната за полагане на извънреден труд. Как работникът законосъобразно може да откаже полагането на извънреден труд;
• Заплащане на извънреден труд – при подневно и сумирано отчитане на работното време.
4. Административните услуги предоставяни от Инспекцията по труда, които е полезно да познават работодателите и длъжностните лица в предприятието.
• Административни и електронни услуги, възможности за търсене на съдействие от контролните органи на ИА ГИТ от страна на работодателите- при издаване на удостоверения по чл. 58 от ЗОП, при пропускане на 3-дневния срок за регистрация на трудов договор при получаване на еднодневни трудови договори и др.

МОДУЛ 2: Внасяне на осигурителни вноски от работодателите. Изключения от правилото. Административна и съдебна практика
Продължителност на темата: 13:30- 16:45 ч. 
Лектор: адв. Зорница Димитрова –  експерт по осигурително право

Основно съдържание:
1. Общо правило – внасяне на вноски върху изплатените, начислените или неначислените възнаграждения. Съдебна практика.
2. Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Съдебна практика
3. Внасяне на осигурителни вноски върху социалните разходи. Съдебна практика.
- Застраховки „Живот“
- Ваучери за храна
- Карти за спорт
- Ваучери за подаръци
4. Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време. 

Цена
Модул 1 + Модул 2: 170 лв. без начислен ДДС (204 лв. с ДДС) 
Модул 1: 130 лв. без начислен ДДС (156 лв. с ДДС) 
Модул 2: 130 лв. без начислен ДДС (156 лв. с ДДС) 
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: "ОББ" АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашата форма за регистрация

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com