Продължителност: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание:

МОДУЛ 1: Задълженията на работодателите от началото на 2020 г.
Продължителност на темата: 09:30- 12:45 ч.
Лектор: Теодора Дичева - Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекциознната дейност". Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване". Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото закондателство и здравословните и безопасни условия на труд.

1. Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в:
- Кодекса на труда,

- Закона за хората с увреждания,
- Закона за здравословните и безопасни условия на труд 
- Наредбата за работното време почивките и отпуските.

2. Практически решения във връзка с изпълнението на квотите, освобождаването от квотите, прилагането на алтернативни мерки за заетост и заплащането на компенсоционни вноски.
3. През 2020 г. ще започне прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.
Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба.
Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси.

4. Начини на отчитане на работното време - подневно и сумираното отчитане на работното време.

МОДУЛ 2: Промени в социалното осигуряване през 2020 г. Новата Наредба Н-13 от 2019г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2020 г.
Продължителност на темата: 13:30- 16:45 ч.
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право

1. Промени в социалното осигуряване през 2020 г.
- Минимален и максимален осигурителен доход.
- Минимални обезщетения от ДОО.
- Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж.
- Промени в пенсионното производство.
2. Новата Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6.
3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.
- Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
- Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 Не се приемат регистрации