Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 ч. – Начало на семинара.
16:00 ч. – Край.


Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Национално и европейско законодателство за строителните продукти.
2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането   на пазара на строителни продукти.
3. Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА и  НАРЕДБА № РД-20-02-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
4. Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 305/2011 и взаимно признаване  съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 764/2008.
5. Контрол на влаганите строителни продукти.
6. Примери на декларация за експлоатационните показатели и на декларация за характеристиките на строителен продукт.   
7. Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.
8. Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.
9. Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството
10. ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. 
- Документи от оценяване на строителните продукти; 
- Проверка на декларации за строителни продукти - примери и техники от практиката.
11. Дискусия.


Лектор: инж. Татяна Червенкова- началник на отдел „Строителни продукти“ в Дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ.

Цена: 140 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва в брой в деня на курса или по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.

Заявка за участие може да направите  на тел.: 028310033 или директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук