нов курс

Продължителност:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  Основно съдържание:

1. Внасяне на осигурителни вноски след отмяна на извънредното положение. Осигуряване на неработещи служители от спрели дейността си предприятия. Ползване на неплатен отпуск, зачетен за осигурителен стаж през 2020 г. Попълване на декларация обр. № 1. Нов минимален осигурителен доход в хотелиерството и ресторантьорството.
2. Осигуряване при различните видове трудови договори в зависимост от уговореното работно време:
- договор за работа през определени дни в месеца – особености, попълване на декларация обр. № 1, актуална съдебна практика;
- договор за непълно работно време;
- еднодневни трудови договори – нов режим за сключване и осигуряване през 2020 г.
3. Внасяне на вноски и подаване на декларации обр. №1 при работа в условията на сумирано отчитане на работното време.
4. Разграничаване на трудов и граждански договор. Особености при внасянето на осигурители вноски. Актуална съдебна практика.
- определяне на месечния осигурителен доход;
- срокове за внасяне на вноските;
- подаване на декларации обр. №1 и №6.
5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
7. Очаквани промени в Директива 96/71.
8. Специални правила за международните шофьори.
9. Практика на Съда на ЕС и на българските съдилища по прилагане на директивата.

Лектор: адв. Зорница Димитрова - експерт по данъчно и осигурително право


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• В полето "БЕЛЕЖКА" запишете формата на участие, която желаете - присъствена или онлайн.Не се приемат регистрации