Продължителност:  8ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  


МОДУЛ 1:  Актуални въпроси на трудовите отношения на 2019 г.
Продължителност на темата: 09:30- 12:45 ч.
Лектор: Теодора Дичева -21 години опит в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекциознната дейност". Понастоящем е консултант на свободна практика по въпросите на трудовото законодателство.

Основно съдържание:
1.Новият Закон за хората с увреждания и квотите за назначаване на хора с трайни увреждания:
- Квотата по закона – особености във връзка с изпълнението на квотата. Определяне на средносписъчна численост на персонала, етапи и срокове за изпълнение на квотите. Възможности за посредничество или за самостоятелни действия на работодателите. Важния срок по чл. 22, ал.3 от ППЗХУ – от кога започва да тече и кой има право да ползва този срок.
- На какъв етап от задължението за изпълнение на квотите по ЗХУ са работодателите през м. октомври?
- Ред за прилагане на алтернативни мерки – къде има публични регистри, от които може да се подберат изпълнители по алтернативни мерки. Цената на договорите – как се определят, кога следва да започне прилагането на тези мерки.
- Освобождаване от изпълнение на квотите – възможности за освобождаване, критерии за специфични условия на труд и как се изчисляват броя на работниците, работещи при специфични условия на труд. Кои работодатели могат да претендират за освобождаване от изпълнение на квотите по чл. 38, ал.3, т.2 от ЗХУ.
- Компенсационни вноски – от кога следва да започне внасянето им. Ежемесечно – но на коя дата се внасят компенсационните вноски. Размер на вноските.
- Представяне на практиката на МТСП и ИА ГИТ във връзка с прилагането на квотите и останалите мерки за заетост на хората с увреждания.
2.Особености на задължението за определяне на работни места за трудоустроени работници след приемането на Закона за хората с увреждания:
- Кой и как определя работните места за трудоустроени и за изпълнение на квотата;
- Как в началото на 2020 година да изпълним коректно изискванията и на чл. 315 от Кодекса на труда и на чл. 38, ал.1 и 2 от Закона за хората с увреждания;
- На кого се предоставя списъка с определените места за трудоустрояване;
- Как работодателите да са изрядни при едновременното изпълнение на двете изисквания – това на Кодекса на труда и на Закона за хората с увреждания.
3.Гъвкави и нестандартни форми на заетост – видовете трудови договори, които работодателите могат да използват за назначаване на персонали основно хора с трайни увреждания, при спазване на действащото законодателство.
- Трудови договори, осигуряващи възможност за гъвкава заетост – срочни трудови договори, трудов договор за непълно работно време, трудови договори за допълнителен труд, дистанционна и надомна работа.
- Особености при наемане на работници – хора с трайни увреждания във връзка с изпълнение на квотите по закона за хората с увреждания или при назначаване на трудоустроени работници извън изпълнение на квота;
- Особености при прекратяване на трудовите договори на трудоустроени работници и служители;
4.Основните принципи на сумираното изчисляване на работното време:
- Въвеждане на сумирано изчисляване на работното време;
- Пресмятане на сбора от работните часове за периода на отчитане при работа на дневни, смесени и нощни смени;
- Определяне на норма на продължителност на работното време и намаляването й при ползване на отпуск в работни или календарни дни;
- Заплащане на трудово възнаграждение при престой по вина на работодателя или работника;
- Формиране на извънредния труд в края на отчетния период.
5.Всичко за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите:
- Възлагане, компенсиране и заплащане и отчитане на извънредния труд;
- Категории работници, за които има забрана за полагане на извънреден труд.
- Как се преодолява забраната за полагане на извънреден труд. Как работникът законосъобразно може да откаже полагането на извънреден труд;
- Заплащане на извънреден труд – при подневно и сумирано отчитане на работното време.
6.Преглед на предстоящи промени на трудовото законодателство.
-При влязъл в сила закон или подзаконов нормативен акт от областта на трудовото законодателство към момента на провеждане на семинара, същия ще бъде подробно коментиран.


МОДУЛ 2: Внасяне на осигурителни вноски от работодателите. Изключения от правилото. Административна и съдебна практика
Продължителност на темата: 13:30- 16:45 ч. 
Лектор: адв. Зорница Димитрова –  експерт по осигурително право

Основно съдържание:
1. Общо правило – внасяне на вноски върху изплатените, начислените или неначислените възнаграждения. Съдебна практика.
2. Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Съдебна практика
3. Внасяне на осигурителни вноски върху социалните разходи. Съдебна практика.
- Застраховки „Живот“
- Ваучери за храна
- Карти за спорт
- Ваучери за подаръци
4. Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време. 

Цена
Модул 1 + Модул 2: 170 лв. без начислен ДДС (204 лв. с ДДС) 
Модул 1: 130 лв. без начислен ДДС (156 лв. с ДДС) 
Модул 2: 130 лв. без начислен ДДС (156 лв. с ДДС) 
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: "ОББ" АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашата форма за регистрацияНе се приемат регистрации