НОВ курс

Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:30 – 10:00 ч. Регистрация в курса 
10:00 – 13:30 ч. Обучение
Форма на участие: онлайн / присъствен
Основно съдържание на курса:
1. Преминаване на служителите от работа, от разстояние (home offiсe) към работа в офисите на предприятието-проблеми и решения за работодателите:
1.1. Преминаване от едностранно въведен home office (чл. 120б от КТ) към договаряне на работа от разстояние. Особености на трудовия договор за работа от разстояние;
1.2. Срочни трудови договори, които работодателят може да сключи с работници и служители: сезонна работа или за определен срок, за извършване на определена работа и за заместване на отсъстващ служител;
1.3.  Сравнение на видовете срочни трудови договори и коментар на предимствата и слабостите на всеки от трудовите договори.

2. Трудова книжка – законови изисквания за оформяне и съхранение на трудовата книжка. Коментар на Тълкувателно решение №1 от 02.12.2019 г. по тълкувателно дело № 1 по описа за 2019 г. за трудовата книжка.

3. Задълженията на работодателя, свързани с правата на трудоустроените работници и служители, както и на бременни работнички и служители и тези в напреднал етап на лечение ин-витро.
3.1. Важните законови изисквания във връзка със специалната закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.

4. Новата възможност от началото на 2021 година за сключване на Споразумение в административното производство за намаляване на санкцията до 70 на сто от минималния размер (чл. 415г от КТ) и още по-новата възможност в ЗАНН от края на 2021 година за заплащане на 80 на сто от определената в наказателното постановление глоба или имуществена санкция (чл.79б от ЗАНН).


Лектор
: Теодора Дичева
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на участие: онлайн  и присъствена
Онлайн форма на участие - ще се проведе чрез платформата ZOOM. В деня на курса участниците ще получат линк и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.
Присъствена- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting). 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 

 Не се приемат регистрации