Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в семинара
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат:
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Основно съдържание на курса:
1. Преглед на промените в Кодекса на труда, направени през 2022 г.:
1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:
- Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори;
- Възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор;
- Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя.
1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство:
- Право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор;
- Право на платен родителски отпуск на бащата;
- Право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст на болнични, върнато от детско заведение, поради карантина на заведението или детето и др.
1.2. Промените в Наредбата за работното време почивките и отпуските и новия правен ред за възлагане на работника да дава дежурства или да бъде на разположение на работодателя си.

2
Основните изисквания към работодателите при въвеждане на сумираното изчисляване на работното време (СИРВ) в предприятието.
2.1.Нормиране на труда: изготвяне и изменение на графика;
2.2.Кога се преизчисляват нощните часове в дневни;
2.3. Как се изчислява и промея нормата на продължителност на работното време;
2.4. Максималната продължителност на работното време при работа на смени;
- без въведено сумирано изчисляване на работното време;
- при въведено сумирано изчисляване на работното време;
2.5. Особености в разпределението на работните смени и почивките при непрекъсваем и непрекъснат режим на работа;
2.6. Работа на смени при подневно и сумирано изчисляване на работното време – възможности и ограничения;
2.7. Ползване на отпуски, разрешени им в работни дни и в календарни дни.

3. Извънреден труд. 
3.1. Всичко във връзка с:
- възлагането, полагането, съгласия и откази от полагане на извънреден труд;
- заплащане и отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда;
3.2.
Особеностни при оформяне на заповедите за възлагане на извънреден труд в неработни, почивни и празнични дни.

4. Задълженията на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на 2023 г.
4.1. Административни услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите за изпълнение на законовите им задлжения и за реализиране на законовите им права и възможности.Лектор
: Теодора Дичева
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Формат:
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Присъствен семинар- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации