онлайн

Продължителност на обучението:  6 ч. 
09:30 ч. Начало на курса
09:30 – 15:00 ч. Обучение

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consultingОсновно съдържание на курса:
1. Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд.
Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ

- Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?
- Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му
- Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - работа от разстояние (home office) и надомна работа 
- Особености на трудовият договор, сключен за възлагане на работа от разстояние (home office)
2.
Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и такива назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания.
Закрила на труда на непълнолетни работници и служители, включително и такива в дуална форма на обучение.
Закрила на бременни работнички, такива в напреднал етап на лечение ин-витро и на майки на малки деца.

3.
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор:
- нормално
- намалено
- непълно
- гъвкаво
- разпокъсано и ненормирано работно време
- договаряне и документиране.
Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време.
Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.

4.
Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.
Основен и удължен платен годишен отпуск. Възможности за работодателя.
Ползване на другите видове целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др.

5.
През 2020 г. започва прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.
- Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба
- Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси?
6. Най-важното, което следва да знаят работодателите, които са засегнати от квотите, предвидени в Закона за хората с увреждания:
- начини на изпълнение на квотата
- освобождаване от квоти
-
заплащане на компенсационни вноски

7. Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в:
- Кодекса на труда
- Закона за хората с увреждания
- Закона за здравословните и безопасни условия на труд 
- Наредбата за работното време почивките и отпускитеЛектор
: Теодора Дичева
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Форма на провежданеОнлайн (уебинар)
Участниците ще получат код за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
На  семинара ще се направи запис, който ще бъде предоставен допълнително.
 

Промяната на формата на организиране на курса  е във връзка с настоящата ситуация в страната и Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-124/13.03.2020 г.,  с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. и се преустановява провеждането на всякакъв вид масови мероприятия.Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва да се регистрирате директно чрез нашата on-line форма или да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща: потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации