Нов семинар

Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: присъствена

Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

Учебен център TBS consulting


Напоследък се наблюдава тенденция данъчната администрация да изисква документация по трансферни ценообразуване не само от големи предприятия, но и от по-малки дружества. В семинара ще разгледаме приложимите правни разпоредби, какво трябва да съдържа съответната документация, както и релевантни практики на НАП и съдилищата в областта на трансферните цени.


Основно съдържание на курса:
1. Трансферното ценообразуване в България
Първата тема от обучението ще разгледа основните положения на трансферното ценообразуване и правната рамка в България:
- Принцип на независимите пазарни отношения 
- Правна рамка в България 

2. Методи на трансферно ценообразуване
Втората тема ще се фокусира върху методите на трансферно ценообразуване и тяхното прилагане:
- Метод на сравнимите неконтролирани цени
- Метод на пазарните цени
- Метод на увеличената стойност
- Метод на разпределената печалба
- Метод на транзакционната нетна печалба

3. Задължения за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване
Третата тема от обучението ще разясни накратко изискванията за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване:
- Задължения за изготвяне на документация 
- Съдържание на Местно досие / Обобщено досие
- Практически съвети при изготвяне на документацията

4. Практика в сферата на трансферното ценообразуване
По време на четвъртата тема ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката по време на данъчни проверки и практика на ВАС:
- Примерни искания от НАП по време на данъчни проверки/ревизии
- Повдигани теми по време на данъчни производства
- Насоки за подготовка за данъчни проверка/ревизия 
- Полезни практики на ВАС 


Водещ курса: 
Eкатерина Алексова – старши мениджър Данъчни услуги - PWC
Специализирала е  в областта на трансферното ценообразуване и е водила редица обучения по тази тема (вкл. заедно с представители на НАП).
Професионален опит
Екатерина  има опит в областта на корпоративните данъци,  данък при източника, трансферното ценообразуване и местните данъци и такси. Участвала е в редица проекти, свързани с преструктуриране на дружества, due diligence, изготвяне на документации по трансферно ценообразуване, планиране на ценови модели и анализи на бизнес модели от гледна точка на трансферното ценообразуване

Цена: 130 лв. (156 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- лекции, презентация предоставена от лектора;
- кафе пауза.
Начин на плащане: по банков път
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации