Продължителност на обучението: 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 12:45 ч. Семинарни занятия
Формат:
онлайн - zoom.us
присъствен семинар
 
- гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основно съдържание на курса:
1. Трансферното ценообразуване в България
Първата тема от обучението ще разгледа основните положения на трансферното ценообразуване и правната рамка в България:
- Принцип на независимите пазарни отношения
- Правна рамка в България
1.1. НОВОСТИ в областта на трансферното ценообразуване (публични отчети по държави, директива относно трансферното ценообразуване).

2. Методи на трансферно ценообразуване

Втората тема ще се фокусира върху методите на трансферно ценообразуване и тяхното прилагане:
- Метод на сравнимите неконтролирани цени
- Метод на пазарните цени
- Метод на увеличената стойност
- Метод на разпределената печалба
- Метод на транзакционната нетна печалба

3. Задължения за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване
Третата тема от обучението ще разясни накратко изискванията за изготвяне на документация по трансферно ценообразуване:
- Задължения за изготвяне на документация
- Съдържание на Местно досие / Обобщено досие
- Практически съвети при изготвяне на документацията

4. Практика в сферата на трансферното ценообразуване
По време на четвъртата тема ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката по време на данъчни проверки и практика на ВАС:
- Примерни искания от НАП по време на данъчни проверки/ревизии
- Повдигани теми по време на данъчни производства
- Насоки за подготовка за данъчни проверка/ревизия
- Полезни практики на ВАС


Водещ курса: 
Eкатерина Алексова – старши мениджър Данъчни услуги - PWC
Специализирала е  в областта на трансферното ценообразуване и е водила редица обучения по тази тема (вкл. заедно с представители на НАП).
Професионален опит
Екатерина  има опит в областта на корпоративните данъци,  данък при източника, трансферното ценообразуване и местните данъци и такси. Участвала е в редица проекти, свързани с преструктуриране на дружества, due diligence, изготвяне на документации по трансферно ценообразуване, планиране на ценови модели и анализи на бизнес модели от гледна точка на трансферното ценообразуванеУдостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации