Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 15:00 ч. Обучение.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание на курса:
1. Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд.
Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ

- Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?
- Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му
- Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - работа от разстояние (home office) и надомна работа 
- Особености на трудовият договор, сключен за възлагане на работа от разстояние (home office)

2.
Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и такива назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания.
Закрила на труда на непълнолетни работници и служители, включително и такива в дуална форма на обучение.
Закрила на бременни работнички, такива в напреднал етап на лечение ин-витро и на майки на малки деца.


3.
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор:
- нормално
- намалено
- непълно
- гъвкаво
- разпокъсано и ненормирано работно време
- договаряне и документиране
3.1. Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време.
3.2. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.


4.
Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.
- Основен и удължен платен годишен отпуск. Възможности за работодателя
- Ползване на другите видове целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др.


5.
През 2020 г. ще започне прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.
- Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба?
- Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси?

6. Най-важното, което следва да знаят работодателите, които са засегнати от квотите, предвидени в Закона за хората с увреждания:
- начини на изпълнение на квотата
- освобождаване от квоти
-
заплащане на компенсационни вноски


7. Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в:
- Кодекса на труда
- Закона за хората с увреждания
- Закона за здравословните и безопасни условия на труд 
- Наредбата за работното време почивките и отпускитеЛектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.


Цена: 150 лв. (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:

- печатни материали, презентации предоставени от лектора
- блокнот, химикалка
- кафе пауза (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки)
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: "ОББ" АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com