нов курс

Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 15:00 ч. Обучение.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание на курса:
1. Актуалните промени в трудовото законодателство - Кодекса на труда, Наредба за работното време, почивките и отпуските и др. нормативни актове.
2. Сумирано отчитане на работното време: особености, права и ограничения. Най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано отчитане на работното време.

3. Особености при сключване на различните видове срочни трудови договори.
Особености на трудовите договори за допълнителен труд и възможности за вътрешно заместване.

4. Обезщетения в трудовото законодателство:
- Обезщетенията, предвидени при недопускане до работа (чл. 213 от КТ) и при временно отстраняване от работа (чл. 214 от КТ). Сравнение на двете правни възможности във връзка с прилагането им;

- Обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител (чл. 225 от КТ);
- Обезщетение при трудоустрояване (чл. 217 от КТ);
- Обезщетение за неспазено предизвестие (чл. 220 от КТ) и при прекратяване на трудовото правоотношение бе предизвестие (чл. 221 от КТ);
- Обезщетенията, регламентирани в чл. 222 (ал.1 до ал. 3) от КТ - особености и ред за прилагането им.
5. Платен годишен отпуск: основен и допълнителни -  важни моменти при ползване, отлагане, погасяване на платения годишен отпуск.
6. Други видове целеви отпуск: платени и неплатени, възможности и законови предпоставки за ползването им, документиране на ползването.    
7. Административни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда на работодателите, длъжностни лица и работници и служители.


Лектор
: Теодора Дичева 
Теодора Дичева е работила е над 21 години в ИА "ГИТ", от които 10 години е била директор дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност".
Към настоящия момент е част от екипа на Омбудсмана на Република България, където е началник на отдел, с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване".
Автор е на многобройни публикации по теми свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд.

Курсът ще се проведе  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19, включително и осигуряване на  минимално разстояние от 1,5 м. между участниците,  с което да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения!


Цена150 лв. без начислен ДДС (180 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 

Цената включва:   
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- консултации с лектора;

- блокнот, химикалка;  
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.  

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации